2022-07-18 Produkty

Jak powstają skrobia i białko, wykorzystywane w przemyśle spożywczym?

Proces produkcji skrobi i białka składa się z kilku etapów, w których wykorzystuje się różne urządzenia m.in. dekantery czy wirówkę pionową. Wytworzone produkty są cenne dla przemysłu spożywczego: białko i skrobia używane są do gotowania, natomiast błonnik, który jest produktem ubocznym procesu, stanowi dodatek do pasz dla zwierząt.

Trendy na rynku ziemniaków

W 2021 roku w większości krajów Europy Zachodniej zaobserwowaliśmy spadek areału uprawy ziemniaków, natomiast w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jego stabilizację. W całej Unii Europejskiej powierzchnia uprawy ziemniaków w 2021 r. wyniosła 1,51 mln ha, co oznacza spadek o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast w Polsce stanowiła 235 tys. ha (wzrost o około 1% do roku poprzedniego).

Kraje, takie jak Belgia, Francja, Holandia i Niemcy, mające decydujący wpływ na europejski rynek ziemniaków, zmniejszyły produkcję o ok. 1,6 mln ton, czyli około 5% w porównaniu z rokiem 2020. Natomiast zbiory w Polsce wyniosły ok. 7,40 mln ton (spadek o 0,6 mln ton w stosunku do roku poprzedniego). Konsekwencją spadków produkcji są wysokie ceny ziemniaków. Jesienią 2021 roku ich ceny na targowiskach oscylowały w okolicy kwoty 130 zł/dt. Taki poziom cen oznacza około 50% wzrost cen ziemniaków w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r.

Obroty rynkowe ziemniakami w sezonie 2021/2022 szacowane są na około 4,1mln ton (spadek o około 5% w porównaniu z sezonem 2020/2021). Prognozuje się, że zmniejszy się przede wszystkim przerób na skrobię, susze i spirytus, natomiast może zwiększyć się produkcja frytek i chipsów (choć zmniejszy się sprzedaż do bezpośredniej konsumpcji).

Źródło: Wiesław Dzwonkowski, „Rynek Ziemniaka stan i perspektywy”, “Analizy rynkowe” 2021, vol. 48.

Produkcja skrobi i białka

Skrobia może być produkowana z różnych surowców rolnych, ale najbardziej popularnymi z nich są: kukurydza, pszenica, maniok i ziemniaki. Proces produkcji skrobi i białka z ziemniaka odbywa się z wykorzystaniem następujących urządzeń: tarników, wymienników ciepła, wirówki pionowej, sit oddzielających, hydrocyklonów oraz dekanterów. Prawie wszystkie te urządzenia (z wyjątkiem tarników) są oferowane przez firmę Alfa Laval. Dekantery Alfa Laval są w stanie obrobić aż 60m3 ziemniaków na godzinę.

Proces produkcji skrobi i białka z ziemniaka być może wygląda na skomplikowany, ale w prosty sposób można przedstawić to tak:

 

Strach_and_protein_production.jpg

Ziemniaki najpierw trafiają na sekcję, gdzie są rozdrabniane, mielone i rozcierane do cząstek o maksymalnie małych rozmiarach. Następnie docierają do dekantera Alfa Laval, w którym następuje odwodnienie miazgi. Tam substancja dzielona jest na dwie części – białko oraz skrobię wraz z błonnikiem.

Obecne na pierwszej nitce produkcyjnej białko jest rozpuszczone w wodzie i trafia do wymiennika ciepła Alfa Laval, w którym ciecz jest podgrzewana do około 90 stopni Celsjusza, a następnie w mikserze statycznym nastrzykiwana parą nasyconą. Kolejnymi etapami procesu są: sekcja stabilizująca, a następnie odzysk ciepła z gorącego roztworu z białkami w wymienniku ciepła Alfa Laval. Odzyskane ciepło jest używane do podgrzewania roztworu w pierwszym wymienniku. Ostatnią fazą procesu jest dekanter, w którym separuje się białko z wodą. Otrzymanym produktem jest białko w stopniu zagęszczenia 30-40%, które jest wykorzystywane w przemyśle spożywczym np. do pieczenia.

Z kolei druga nitka produkcyjna otrzymuje roztwór skrobi i włókien. Ciecz ta wędruje do pierwszych sit – to tam oddzielane są włókna i skrobia. Skrobia, przechodząc przez filtry, trafia do wirówek pionowych, w których poddana jest kolejnej separacji w celu (maksymalnie możliwego dla tego urządzenia) zagęszczenia. Kolejnym etapem są hydrocyklony – naczynia, które umożliwiają jeszcze mocniejsze zagęszczenie roztworu. Po tym elemencie procesu otrzymujemy końcowy produkt, jakim jest skrobia. Natomiast ciecz, z której nie wyodrębniono w hydrocyklonie skrobi, jest ponownie separowana w sitach, a odseparowany produkt jest przepuszczany jeszcze raz przez hydrocyklony. Ma to na celu uzyskanie jeszcze większej sprawności procesu. Otrzymana skrobia jest, podobnie do białek, produktem spożywczym.

Trzecia frakcja – włókna – są odwadniane i osuszane. Odbywa się to za pomocą sit oddzielających oraz dekantera. Otrzymany błonnik to około 40% suchej masy. Włókna te są głównie dodatkiem paszowym dla zwierząt.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Produkty powiązane:

Dekantery: Wirówki dekantacyjne Alva Laval | Alfa Laval

Dekantery STNX: STNX | Alfa Laval

Wymienniki ciepła: Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła | Alfa Laval

Wirówki pionowe: Wirówki Alfa Laval | Alfa Laval

Hydrocyklony: Multicyclones and cyclonettes | Alfa Laval

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu – zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 17 900 pracowników. Roczna sprzedaż w 2021 roku wyniosła 40,9 mld SEK (ok. 4 mld EUR). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm.

Potatoes in the field

Kontakt

Maciek Głogowski

Inżynier ds. sprzedaży systemów żywnościowych

Poland

maciek.glogowski@alfalaval.com

Powiązane treści: