2021-01-13 Produkty

Biopaliwa morskie będą testowane w Centrum Badawczo-Szkoleniowym Alfa Laval

Przemysł morski stara się w szybkim tempie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 2050 roku. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Centrum Badawczo-Szkoleniowe Alfa Laval. Przestrzeń testowa o powierzchni 2800 m2 wyposażona pod kątem stosowanych obecnie olejów opałowych i napędowych została przygotowana do ich testowania z użyciem biopaliw. W kolejnych latach centrum będzie gromadziło wiedzę o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezemisyjnej przyszłości.

Partnerstwo ukierunkowane na biopaliwa

Znajdujące się w duńskim Aalborgu Centrum Badawczo-Szkoleniowe jest głównym miejscem badań i rozwoju Alfa Laval. Jest to również miejsce współpracy z partnerami przemysłowymi i instytutami badawczymi przydatnymi w osiągnięciu celu IMO, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% w stosunku do poziomu z roku 2008. Jedną z form takiej współpracy, finansowaną częściowo przez Shipping Lab – duńską fundację typu non-profit skoncentrowaną na żegludze inteligentnej, jest spółka Alfa Laval z MASH Energy – producentem biopaliw i DFDS – światowym operatorem promów.

- W centrum zamontowano dwa zbiorniki o poj. 25 m3, z których jeden jest wykonany ze stali nierdzewnej i przeznaczony do testowania biopaliw oraz innych nowych rodzajów paliwa – mówi Lars Bo Andersen, Kierownik Centrum Badawczo-Szkoleniowego Alfa Laval. – Nowe alternatywy paliwowe są stale wprowadzane do przemysłu morskiego, ale wiedza na temat ich zachowania w morskich systemach paliwowych jest ograniczona. Chcemy ją rozszerzyć poprzez testy, zaczynając od biopaliw.

Znajdowanie odpowiedzi na pytania dotyczące działania biopaliw 

Biopaliwa mają duży potencjał i bez wątpienia odegrają istotną rolę w realizacji celów klimatycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Szereg tego typu paliw zostanie wkrótce wprowadzonych na rynek, a do Alfa Laval często zwracają się armatorzy z pytaniami dotyczącymi ich stosowania. Pomimo że stanowią one istotną szansę, biopaliwa – w ich obecnym kształcie – wiążą się z wieloma niewiadomymi.

Biopaliwa wytwarza się z wielu różnych źródeł z użyciem różnych metod produkcji – mówi Lars Bo Andersen. – W wyniku tego, otrzymuje się zróżnicowany produkt końcowy. Pomimo że producenci dążą do spełnienia standardu ISO 8217, użytkownicy biopaliw mogą doświadczać niepożądanych zachowań związanych z jego użyciem, takich jak korozja układu paliwowego.

Korozja nie jest jednak jedynym potencjalnym problemem – dodaje Lars Bo Andersen. – Wtrysk paliwa jest zależny od lepkości, która z kolei jest kontrolowana przez ogrzewanie – twierdzi. – W przypadku biopaliw zależność pomiędzy ciepłem a lepkością jest trudna do przewidzenia. Istniejące krzywe HFO i LSHFO nie mają zatem zastosowania. Aby biopaliwa można było wykorzystywać w sposób bezpieczny i efektywny oraz aby zoptymalizować ich obsługę i spalanie, musimy dowiedzieć się więcej na ich temat.

Od testów w kotłach do przeładunku na pokład

Pierwszym biopaliwem testowanym w centrum będzie biopaliwo wytwarzane w Indiach przez spółkę MASH Energy w procesie pirolizy biomasy odpadowej. Otrzymany w ten sposób produkt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko, usuwając CO2 z jego ogólnego obiegu.

Ciemne paliwo o lepkiej konsystencji będzie najpierw mieszane z "normalnym" olejem i spalane z użyciem dwupaliwowych kotłów Alfa Laval Aalborg, co pozwoli na zbadanie zarówno charakterystyki płomienia, jak i emisji NOx czy też cząsteczek stałych (PM). Aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, biopaliwo na odcinku pomiędzy zbiornikiem a kotłami będzie oczyszczane za pomocą wirówki Alfa Laval.

W zależności od wyników, kolejnym etapem będzie spalanie paliwa w silniku czterosuwowym na terenie centrum – mówi Lars Bo Andersen. – Oprócz wirówki, proces przygotowania będzie obejmował montaż kompletnego systemu paliwowego obejmującego filtr oleju opałowego Moatti oraz moduł podawania paliwa Alfa Laval. Jeśli wszystko pójdzie gładko w Centrum Badawczo-Szkoleniowym, biopaliwo zostanie sprawdzone na statku DFDS Pearl Seaways do uzyskiwania ciepłej wody podczas postojów w portach duńskich, a być może również jako paliwo do silników pomocniczych.

Przygotowania do większej liczby paliw i relacji partnerskich 

Próbki biopaliwa MASH Energy zostały już dostarczone do ateńskiego laboratorium VeriFuel, gdzie zostały przetestowane. W oczekiwaniu na kompleksową dostawę, w Centrum Badawczo-Szkoleniowym Alfa Laval prowadzone są dodatkowe przygotowania, na przykład, aby umożliwić pomiar lepkości i emisji w czasie rzeczywistym, zwiększając tym samym kontrolę procesu spalania w kotłach.

Alfa Laval prowadzi rozmowy zarówno z kolejnymi producentami biopaliw, jak i partnerami badawczymi. Do tych ostatnich należy Uniwersytet w Aalborgu, gdzie w centrum uwagi znajdują się paliwa pochodzące z procesu upłynniania hydrotermicznego (HTL). Proces ten jest technologią biokonwersji umożliwiającą przekształcanie mokrych materiałów organicznych w wysokoenergetyczną bio-ropę.

Istnieje szereg możliwości produkcji przyszłych paliw, a testy będą wymagane do pokonania wielu różnych wyzwań wskazanych w wynikach końcowych – mówi Lars Bo Andersen. – Udana transformacja do 2050 roku będzie wymagała intensywnego testowania szeregu różnych opcji, wymagającymi współpracy z partnerami z całej branży. Jesteśmy dumni z faktu, że dzięki zdobytemu doświadczeniu Alfa Laval i możliwościom Centrum Badawczo-Szkoleniowego będziemy mieli w tym również swój wkład

W celu uzyskania dodatkowych informacji o podejściu Centrum Badawczo-Szkoleniowego Alfa Laval do kwestii nowych paliw żeglugowych odwiedź nas na stronie www.alfalaval.com/marine

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w trzech segmentach sprzedażowych: energetycznym, morskim, spożywczym i wodnym, oferując swoje doświadczenie, produkty oraz usługi dla wielu gałęzi przemysłu w około 100 krajach. Jesteśmy ponadto zaangażowani w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego rozwoju i stymulowanie postępu, będąc zawsze o krok do przodu w procesie wspierania klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są przeznaczone do oczyszczania, rafinacji i powtórnego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Przekłada się to na poprawę efektywności energetycznej i odzysku ciepła, sprawniejsze uzdatnianie wody i redukcję emisji zanieczyszczeń. Dzięki temu przyśpieszamy sukces nie tylko naszych klientów, lecz również globalny sukces ludzi i samej planety. Postępując zgodnie z naszym sloganem Advancing betterTM, sprawiamy, że świat staje się lepszy każdego dnia.

Alfa Laval zatrudnia 17,5 tys. pracowników. Roczna sprzedaż w 2019 roku wyniosła SEK 46,5 mld (ok. EUR 4,4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

Test and Training Centre Biofuel tanks

Osoba kontaktowa

Andrzej Smoleński

Regional Business Manager, Marine & Diesel Equipment

andrzej.smolenski@alfalaval.com

Osoba kontaktowa

Lars Bo Andersen

Alfa Laval Test & Training Centre Manager, Alfa Laval Marine Division

+45 99 30 42 57
larsbo.andersen@alfalaval.com

Osoba kontaktowa

Anne Henningsen

Marketing Communications Manager, Business Unit Boiler Systems, Alfa Laval Marine Division

+45 2492 8610
anne.henningsen@alfalaval.com

Powiązane treści: