Webinary Alfa Laval

Alfa Laval regularnie prezentuje webinary, podczas których masz okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe informacje. Dowiedz się więcej bezpośrednio od naszych ekspertów o proponowanych rozwiązaniach, technologiach i oferowanych produktach. W firmie Alfa Laval nieustannie pracujemy nad poniesieniem standardów obsługi klienta i zaspokojeniem jego rosnących potrzeb.

Przemysł Morski

Alfa Laval Marine Talks dogłębnie przygląda się wyzwaniom i zmianom przed którymi stoi przemysł morski. Podczas sesji webinarów nasi eksperci z serwisu morskiego przedstawią aktualne analizy oraz pokażą rozwiązania, które pomogą utrzymać się na właściwym kursie.

Przemysł Spożywczy i Gospodarka Wodna

Nasi eksperci i liderzy w kluczowych obszarach technologii, dzielą się swoimi doświadczeniami, pomagając w optymalizacji i wydajności procesów z wykorzystaniem najnowszych technologii i rozwiązań w obszarze przemysłu spożywczego i gospodarki wodnej.

Produkcja Przemysłowa: Ciepłownictwo i Chłodnictwo

Zastosowania związane z ciepłownictwem i chłodnictwem ulegają szybkiej zmianie. Zapotrzebowanie na większą efektywność energetyczną, przejście na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku ocieplenia globalnego i inne czynniki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi stwarzają nowe wyzwania dla nas. Nasi eksperci tłumaczą trudne zagadnienia i przekazują unikalną wiedzę na temat największych problemów, na jakie napotykają firmy działające w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa.

Produkcja Przemysłowa: Oczyszczanie Ścieków Przemysłowych

Zapraszamy do udziału w webinarach Alfa Laval, zarówno nadchodzących, jak i już nagranych. Webinary są prowadzone przez naszych czołowych ekspertów. Skorzystaj z okazji, aby wziąć udział w ciekawych dyskusjach i dowiedzieć się więcej o naszych najnowszych technologiach i rozwiązaniach systemowych z obszaru oczyszczania ścieków przemysłowych.