2022-10-13 Produkty

Alfa Laval Partnerem Technologicznym w projekcie wychwytywania dwutlenku węgla na statkach

Alfa Laval będzie partnerem technologicznym we wspólnym projekcie zainicjowanym przez Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) i Stena Bulk, którego celem jest zbadanie możliwości wychwytywania, przechowywania i rozładunku dwutlenku węgla (CO2) na pokładzie statku. Alfa Laval wniesie do projektu wiedzę technologiczną i inżynierską, która pomoże zrozumieć wyzwania i możliwości związane z zastosowaniem technologii wychwytywania dwutlenku węgla na statkach. Projekt ten będzie kolejnym dużym krokiem w kierunku realizacji planu dekarbonizacji Alfa Laval.

Alfa Laval współpracuje z Globalnym Centrum Dekarbonizacji Morskiej (GCMD), Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), Stena Bulk i innymi wiodącymi graczami z branży energetycznej i żeglugowej już dłuższy czas. Tym razem powstał projekt, którego celem jest zademonstrowanie wychwytywania dwutlenku węgla na statku w skali. Projekt zyskał nazwę ReMarCCAbLE (Realising Maritime Carbon Capture to demonstrate the Ability to Lower Emissions) i jest pierwszym tego typu kompleksowym na świecie projektem. Siedmioosobowe konsorcjum przetestuje jednostkę wychwytywania węgla na pokładzie tankowca Stena Bulk MR, aby ocenić wyzwania operacyjne na statku na morzu i określić potencjalne środki redukcji kosztów dla przyszłych zastosowań komercyjnych. Sukces projektu ReMarCCAbLE może potencjalnie przyspieszyć komercyjne wdrożenie technologii wychwytywania dwutlenku węgla na statkach do 2026 roku.

Profesor Lynn Loo, dyrektor generalny GCMD, potwierdza: "GCMD jest dumne z tego, że udało się zgromadzić silną grupę interesariuszy w celu pilotowania jednego ze średnioterminowych rozwiązań niezbędnych do pomocy w dekarbonizacji sektora morskiego. Projekt ReMarCCAbLE jest zgodny z celami GCMD, jakimi są obniżenie barier dla przyjęcia rozwiązań. Jak wiemy międzynarodowa żegluga dąży ambitnie do spełnienia lub przekroczenia celi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2030 i 2050. Czekamy na wykorzystanie doświadczenia Alfa Laval w tej dziedzinie, aby umożliwić przeprowadzenie pilotażu."

Krok dalej w kierunku dekarbonizacji

Alfa Laval has been part of carbon capture testing projects and studies in the past, and the project ReMarCCAbLE will help in expanding its knowledge further in this field. By being part of this prestigious project, Alfa Laval aims at exploring the potential of the technology to meet decarbonization goals, assess the validity of the technical assumptions made during the feasibility study done by the consortium, and analyse the integration and operation challenges of fitting and running the technology while sailing.

Alfa Laval uczestniczyła w przeszłości w projektach i badaniach dotyczących wychwytywania dwutlenku węgla, a projekt ReMarCCAbLE pomoże w dalszym poszerzaniu wiedzy w tej dziedzinie. Biorąc udział w tym prestiżowym projekcie, Alfa Laval chce zbadać potencjał technologii do realizacji celów dekarbonizacji, ocenić zasadność założeń technicznych przyjętych w studium wykonalności wykonanym przez konsorcjum oraz przeanalizować wyzwania związane z integracją i eksploatacją technologii podczas żeglugi.

Idealny partner technologiczny

Projekt ReMarCCAbLE jest jednym z wielu projektów Alfa Laval, których celem jest zrównoważony rozwój. Wykorzystując swoje techniczne know-how w zakresie zarządzania termicznego i technologii redukcji emisji, Alfa Laval odegra istotną rolę w realizacji tego projektu dotyczącego wychwytywania dwutlenku węgla na pokładzie. Projekt podzielony jest na trzy fazy. Już od pierwszej fazy projektu, Alfa Laval będzie miała kluczowy udział w projektowaniu, inżynierii, testowaniu i instalacji rozwiązania na pokładzie zbiornikowca MR. Alfa Laval nie tylko będzie wspierać projekt swoim doświadczeniem technologicznym w tej dziedzinie, ale również udostępni Centrum Testowo-Szkoleniowe Alfa Laval w celu przetestowania instalacji wychwytywania dwutlenku węgla i przeprowadzenia szkolenia dla załogi przed jej zainstalowaniem na statku.

"Chcemy być w ścisłej czołówce w ewolucji nowych zrównoważonych technologii i wspierać ich rozwój w kierunku ekologicznego i ekonomicznie opłacalnego rozwiązania, które może przynieść korzyści naszym klientom" - mówi Sameer. "Dekarbonizacja przemysłu morskiego wymaga szerokiej gamy technologii ograniczających emisję, oprócz przestawienia się na ekologiczne paliwa. Chcemy ułatwić rozwój takich technologii i pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego statków."

Więcej o projektach Alfa Laval’s na rzecz przemysłu morskiego, znajduje się tu: www.alfalaval.com/marine

 

For further information, please contact:

 

Jeroen Rosengarten

Manager Business Development

Business Unit Gas Systems

Alfa Laval Marine Division

Phone: +31 6 10 83 34 47

E-mail: Jeroen.Rosengarten@alfalaval.com

 

Helena Sannicolo

Vice President Marketing & Communications,
Alfa Laval Marine Division

Phone: +46 8 53 06 52 98

E-mail: Helena.Sannicolo@alfalaval.com

 

O Alfa Laval 

Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

 

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Stena-Impero-SRD-03092.JPG

Kontakt

Jeroen Rosengarten

Manager Business Development, Alfa Laval Marine DivisionBusiness Unit Gas Systems,

+31 6 10 83 34 47
Jeroen.Rosengarten@alfalaval.com

Kontakt

Andrzej Smoleński

Regional Business Manager, Marine & Diesel Equipment

+48 601 454 748
andrzej.smolenski@alfalaval.com

Kontakt

Helena Sannicolo

Vice President Marketing Communications Alfa Laval Marine Division

+46 8 53 06 52 98
helena.sannicolo@alfalaval.com

Powiązane treści: