Wydajność gwarantowana certyfikatem

Praktyka producentów polegająca na stosowaniu dużych tolerancji podczas projektowania płytowych wymienników ciepła jest źródłem niepewności dotyczącej ich wydajności i prowadzi do zwiększenia kosztów operacyjnych ponoszonych przez klienta. Firma Alfa Laval postawiła sobie za cel zwiększanie świadomości tego problemu i promowanie dostępnego rozwiązania: certyfikacji AHRI.

Jak wyeliminować niepewność dotyczącą wydajności płytowych wymienników ciepła

Wydajność płytowych wymienników ciepła nie zawsze spełnia oczekiwań. Od wielu lat powszechną, ale niejawną praktyką branżową dostawców płytowych wymienników ciepła jest "dopasowywanie", wprowadzanie zmian w obliczeniach obciążenia cieplnego podczas doboru urządzeń. Jest to obecnie największy problem w branży płytowych wymienników ciepła.

Obliczanie obciążenia cieplnego jest ważnym etapem procesu specyfikacji i ogólnie rzecz biorąc polega na ocenie wymagań dotyczących maksymalnej wydajności przez konsultanta i projektanta układu grzewczego lub chłodzącego. "Dopasowanie" tych obliczeń stało się tajną bronią w walce o pozyskanie kontraktów. Producenci manipulują obliczeniami tak, aby zminimalizować koszty elementów i zaoferować mniejszy wymiennik w atrakcyjnej cenie. Jednakże skutek jest taki, że klient otrzymuje niedowymiarowane wymienniki, co skutkuje zwiększonym zużyciem energii przez układ, wyższymi kosztami operacyjnymi oraz gorszą charakterystyką środowiskową.

Powszechna praktyka "przeliczania" jest dużym problemem dla wszystkich w tej branży. Utrudnia ona wybór wymiennika ciepła, który zapewni niezbędną wydajność i zwiększa ryzyko ich niezadowalającego funkcjonowania. Stanowi to źródło niepewności dla wszystkich stron zajmujących się oceną, doborem i użytkowaniem wymienników ciepła - konsultantów, projektantów przygotowujących specyfikację oraz klientów - i skutkuje spadkiem zaufania do branży jako całości. W momencie, w którym problem zostanie wykryty, jest już za późno - dokonano już sporej inwestycji, a niewystarczająca wydajność objawiła się w wyższych niż oczekiwane kosztach energii.

Certyfikacja jest gwarancją wydajności

Istnieje jeden sposób na zapewnienie właściwej wydajności od samego początku - certyfikacja AHRI.

Instytut klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia (The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute AHRI) jest jedyną niezależną organizacją, która dokonuje certyfikacji energetycznej płytowych wymienników ciepła na całym świecie. AHRI jest organizacją typu non-profit.

Program AHRI certyfikacji wymienników ciepła typu ciecz-ciecz (LLHE) umożliwia niezależną weryfikację właściwości termicznych - zapewnia, że płytowy wymiennik ciepła będzie zgodny z danymi technicznymi podanymi przez producenta oraz zostanie zaprojektowany z zachowaniem rozsądnej tolerancji. 

Korzyści z certyfikacji

  • Obniżenie zużycia energii i znaczna redukcja kosztów operacyjnych przez zapewnienie bardziej sprawnego energetycznie systemu.
  • Określenie pełnej wartości inwestycji przez zredukowanie kosztów przeprowadzenia testów na miejscu instalacji i uwzględnienia marginesów pracy dodatkowych elementów
  • Rzetelna możliwość porównania rzeczywistej (zweryfikowanych przez niezależną organizację) wydajności cieplnej i wskaźnika cena/wydajność.
  • Realizacja celów w zakresie zużycia energii i zmian klimatycznych poprzez właściwe zwymiarowanie wydajności wymiennika ciepła.
  • Pewność działania i gwarancja wydajności, co jest bardzo ważne dla dostawców, konsultantów,  kontraktorów i użytkowników końcowych.
  • Zwrócenie uwagi na efektywność energetyczną, która przyspiesza wprowadzenie innowacji i stymuluje producentów do opracowywania bardziej efektywnych urządzeń.
  • Eliminacja możliwości wprowadzenie nieprawdziwych danych w zakresie sprawności cieplnej, co powoduje zamieszanie na rynku.

Firma Alfa Laval zdecydowała się aktywnie promować certyfikację AHRI. Certyfikacja AHRI jest pod każdym względem korzystna dla wszystkich stron zaangażowanych w projektowanie, produkcję, dobór i użytkowanie płytowych wymienników ciepła. Jesteśmy przekonani, że certyfikacja jest ważnym krokiem na drodze stworzenia silnego rynku wymienników ciepła, na czym skorzysta cała branża.

Więcej informacji na temat certyfikacji AHRI można przeczytać w artykule The case for thermal performance certification lub na stronie  AHRI.

Program certyfikacji AHRI dotyczy:

Wymieników ciepła ciecz-ciecz

Wymienników ciepła ciecz-ciecz: lutowanych miedzią i wykonanych w technologii dyfuzyjnego łączenia płyt

AHRI w skrócie

Program certyfikacji AHRI to program dobrowolny, zarządzany przez organizację AHRI, która zapewnia, że różne urządzenia do instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i przygotowania ciepłej wody spełniają wymagania zgodnie z opublikowanymi przez producentów danymi.

Wymienniki ciepła, poddane certyfikacji w ramach Programu Certyfikacji Produktów AHRI są stale testowane, według wskazówek i wytycznych AHRI, przez niezależne laboratorium, w celu określenia czy produkt pracuje zgodnie z określonymi standardami lub specyfikacjami.