CBAQ

Wymienniki Alfa Laval CBAQ dedykowane są do aplikacji przemysłowych i HVAC. Posiadają one certyfikat AHRI dla płytowych lutowanych wymienników ciepła typu ciecz-ciecz. Certyfikacja gwarantuje właściwe działanie oraz osiąganie parametrów, na jakie urządzenie zostało dobrane, co jest kluczowe dla ekonomicznego działania instalacji przemysłowych i ciepłowniczych. Wymienniki ciepła są stosowane w systemach ciepłowniczych, instalacjach przygotowania ciepłej wody, układach chłodzenia i technologii.

CB series brazed plate heat exchanger

Instytut Klimatyzacji, Ogrzewania i Chłodzenia (AHRI) jest jedyną niezależną organizacją, która dokonuje certyfikacji płytowych wymienników ciepła na całym świecie. AHRI jest organizacją typu non-profit. 

Program AHRI certyfikacji wymienników ciepła typu ciecz-ciecz (LLHE) umożliwia niezależną weryfikację właściwości termicznych oraz zapewnia, że płytowy wymiennik ciepła będzie zgodny z danymi technicznymi podanymi przez producenta oraz zostanie zaprojektowany z zachowaniem rozsądnej tolerancji.

Certyfikacja stwarza jednorodne warunki dla porównywania wydajności oraz stosunku jakości do ceny płytowych wymienników ciepła, co zmniejsza czas poświęcany na dobór odpowiednich wymienników i zapewnia, że zastosowany zostanie optymalny produkt.  

Użytkownik końcowy uzyskuje bardziej wydajny energetycznie układ ze zoptymalizowanym zużyciem energii oraz znaczną redukcją kosztów operacyjnych przez cały okres użytkowania. Ponieważ obliczenia zostały już zweryfikowane, niższe są koszty badań eksploatacyjnych oraz  dodatkowych elementów. Umożliwia ona użytkownikom także osiągnięcie celów związanych z poborem mocy oraz kontrolą klimatu, ponieważ wydajność wymienników ciepła będzie wystarczająca dla uzyskania wyznaczonej docelowej wydajności.

Lista wymienników z certyfikatami AHRI dostępna jest w katalogu AHRI.

 

Procedura certyfikacji AHRI i korzyści z niej wynikające

Aby poddać wymiennik certyfikacji AHRI, producent dostarcza specyfikacje i dane o wydajności do AHRI w celu oceny sprawności i potencjalnej certyfikacji

Kupując wymiennik z certyfikatem AHRI:

  • masz pewność, że płytowy wymiennik ciepła będzie pracował zgodnie z parametrami publikowanymi przez producenta.
  • możesz łatwo porównać sprawność urządzenia dla danego zastosowania.

Seria lutowanych wymienników ciepła CBAQ ma wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych wymienników ciepła dla instalacji HVAC. Wyjątkowa sprawność wymiany ciepła wpływa na kompaktowość konstrukcji. W rezultacie mogą one sprostać dużym obciążenion, nawet jeśli dostępna jest tylko ograniczona przestrzeń w instalacji.

Konstrukcja lutowana również eliminuje uszczelki, co sprawia, że jednostki CBAQ są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, gdzie temperatura i / lub ciśnienie są wysokie. Są stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i instalacjach chłodzenia.

Typoszereg CBAQ obejmuje wymiennki dla różnych wydajności.

Ekonomiczne rozwiązanie dla każdego zainteresowanego

Użytkownicy końcowi

  • Redukuje znaczne koszty operacyjne dzięki zapewnieniu bardziej energooszczędnego systemu
  • Zapewnia dokładną wartość inwestycji poprzez obniżenie kosztów testów terenowych i dodatkowych marż wydajności

Konsultanci

  • Umożliwia projektowanie systemu, w którym wszystkie główne składniki są certyfikowane w sposób niezależny
  • Zapewnia, że możliwe jest osiągnięcie celów w zakresie zużycia energii i kontroli temperatury

Kontraktorzy

    • Zapewnia, że wszystkie certyfikowane wymienniki ciepła zawarte w ofercie zapewnią podane właściwości termiczne
    • Zmniejsza czas rozwiązywania problemów podczas uruchamiania i po uruchomieniu

 

Program certyfikacji AHRI (The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute AHRI Product Performance Certification Programme) to program dobrowolny, zarządzany przez organizację AHRI, która zapewnia, że różne urządzenia do instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i przygotowania ciepłej wody spełniają wymagania zgodnie z opublikowanymi przez producentów danymi.

Urządzenia, które są poddane certyfikacji w ramach Program Certyfikacji Produktów AHRI są stale testowane, według wskazówek i wytycznych AHRI, przez niezależne laboratorium, w celu określenia czy produkt pracuje zgodnie z określonymi standardami lub specyfikacjami.

Zasada działania

Technologia wymiany ciepła wykorzystuje przepływ dwóch cieczy o różnych, zbliżonych, temperaturach, podczas którego następuje ogrzewanie jednego a chłodzenie drugiego medium. 

Konstrukcja

Powierzchnię wymiany ciepła wymiennika lutowanego tworzy pakiet cienkich profilowanych metalowych płyt. Pakiet płyt jest umieszczony między płytami zewnętrznymi przednią i tylną. Lutowanie miedzią płyt ze stali kwasoodpornej eliminuje konieczność stosowania uszczelek i grubych płyt zewnętrznych. Materiał lutu uszczelnia i łączy płyty ze sobą w punktach styku, zapewniając optymalną efektywność wymiany ciepła i odporność na ciśnienie. Konstrukcja płyt gwarantuje bardzo długi cykl życia urządzenia.

Zasada działania

Uformowane między płytami kanały oraz otwory w narożnikach płyt umożliwiają przepływ cieczy wymieniających ciepło. Media przepływają przez kolejne, różne kanały, zwykle w przeciwprądzie, dla uzyskania jak najwyższej efektywności wymiany ciepła.

Poszczególne płyty pakietu są odpowiednio wyproflowane dla poprawienia efektywności przekazywania ciepła i wytworzenia jak największych turbulencji. 

Wykonanie

Płyty i króćce są wykonane ze stali kwasoodpornej. Materiał lutu: miedź.

Czyszczenie

Turbulentny przepływ w wymiennku wyzwala efekt samooczyszczania. Jeśli nadal jednak czyszczenie jest potrzebne, zastosuj system CIP (Cleaning-in-place).