AlfaQ

Wymienniki ciepła Alfa Laval AlfaQ™ są stosowane w takich procesach jak: instalacje ciepłownicze, systemy magazynowania lodu, centrale przechowywania danych, i systemy free cooling-u oraz instalacje przemysłowe. Typoszereg posiada certyfikat AHRI Liquid to Liquid (LLHE), który zapewnia, że płytowy wymiennik ciepła będzie osiągnie parametry pracy zgodne z danymi technicznymi podanymi przez producenta.

AlfaQ plate heat exchanger

Certyfikacja wydajności AHRI

Instytut Klimatyzacji, Ogrzewania i Chłodzenia (The Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, AHRI) jest jedyną niezależną organizacją, która dokonuje certyfikacji energetycznej płytowych wymienników ciepła na całym świecie. 

Poprzez swój program certyfikacji i wprowadzane standardy, organizacja frma AHRI stara się pomagać Klientom oszczędzać energię, poprawiać wydajność i chronić środowisko.

Program AHRI certyfikacji wymienników ciepła typu ciecz-ciecz (LLHE) zapewnia, że płytowy wymiennik ciepła będzie pracował zgodnie z danymi technicznymi podanymi przez producenta i jest przydatny do takich aplikacji jak: ciepłownictwo sieciowe, systemy magazynowania lodu, centrale przechowywania danych, systemy free cooling-u oraz instalacje przemysłowe.

Więcej informacji na stronie organizacji AHRI.

Dobrze zaprojektowane i długi cykl życia

Wymienniki płytowe uszczelkowe Alfa Laval AlfaQ ™ spełniają większość wymagań w zakresie wymiany ciepła, wykazując nasze zaangażowanie w optymalizację procesów naszych klientów.

Dobrze przemyślane i zaprojektowane komponenty wymiennika pozwalają łatwo utrzymywac go w czystości i wydłużają jego żywotność. Oto niektóre z nich:

 • uszczelka ClipGrip™  – bezklejowa uszczelka z wysokiej jakości systemem mocowania, co zapewnia doskonałe uszczelnienie i bezproblemowe użytkowanie
 • uszczelka klejona – dwuskładnikowy, utwradzany w piecu klej, który utrzymuje uszczelkę na swoim miejscu podczas ewentualnego mycia wymiennika
 • przestrzeń dystrybucyjna CurveFlow™ – zapewnia pełne wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła i ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń.

Dodatkowo rolka płyty dociskowej, ułożyskowanie na śrubach dociskowych i 5-puktowy system wyrównywania ze wzmocnionymi zaczepamiumożliwiają szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie wymiennika ciepła bez konieczności użycia ciężkich narzędzi lub ryzyka uszkodzenia płyt.

Typoszereg AlfaQ ™ jest dostosowany do modyfikacji, poprzez dodawanie lub usuwanie płyt, w przypadku zmiany parametrów procesu. 

Różne rodzaje płyt w zależności od potrzeb

AlfaQ™ są dostępne z dwoma konfiguracjami płyt:

  • Pojedyncza płyta z wytłoczeniem typu jodełka, zaprojektowana dla przepływu równoległego - zapewnia optymalną sprawność wymiany ciepła i spadek ciśnienia.
  • Pojedyncza płyta z wytłoczeniem typu jodełka, zaprojektowana dla przepływu po przekątnej przez wymiennik ciepła, w przypadku montażu poziomego i wymagań związanych z osuszaniem.

 

Program certyfikacji AHRI (The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute AHRI Product Performance Certification Programme) to program dobrowolny, zarządzany przez organizację AHRI, która zapewnia, że różne urządzenia do instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i przygotowania ciepłej wody spełniają wymagania zgodnie z opublikowanymi przez producentów danymi.

Urządzenia, które są poddane certyfikacji w ramach Program Certyfikacji Produktów AHRI są stale testowane, według wskazówek i wytycznych AHRI, przez niezależne laboratorium, w celu określenia czy produkt pracuje zgodnie z określonymi standardami lub specyfikacjami.

Korzyści

 • Wysoka energoefektywność
 • Elastyczna konfiguracja 
 • Łatwa instalacja
 • Dostosowane do wykonywania prac serwisowych 
 • Dostęp do światowej sieci serwisowej Alfa Laval

Zasada działania

Media przepływające w wymienniku ciepła są kierowane do pakietu płyt posiadających w narożnikach otwory i przepływają przez przestrzenie utworzone między płytami dzięki odpowiednio ukształtowanym uszczelkom.

Pierwsze medium jest kierowane do co drugiej przestrzeni między płytami, podczas gdy drugie medium wpływa do pozostałych. Media wymieniające ciepło nie mieszają się dzięki rozdzieleniu przez cienkie płyty, przez które przenika ciepło. Profil płyt zapewnia powstanie odpowiednich przestrzeni między płytami, uzyskanie burzliwego przepływu oraz maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła.

Typoszereg wymienników płytowych AlfaQ ™ jest dostępny z różnymi głębokościami tłoczenia, kątem oraz różnymi kształtami wytłoczenia, które są starannie zaprojektowane i dobierane w celu uzyskania optymalnej wydajności. Obszar dystrybucji CurveFlow ™ i tzw. wzór czekolady to cechy konstrukcyjne, które zapewniają równomierne rozmieszczenie mediów na całej płycie. W rezultacie całkowita powierzchnia wymiany ciepła jest w pełni wykorzystana, i wyeliminowane są strefy stagnacji, które mogą powodować zanieczyszczenie.

Turbulentny przepływ między płytami powoduje lepszą wymianę ciepła. Jednak konsekwencją jest spadek ciśnienia. Nasi inżynierowie pomogą zaprojektować i dostosować model i konfigurację do potrzeb aplikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wydajności cieplnej i zminimalizowaniu spadku ciśnienia.

Ciecz/ciecz GPHE

Podgrzewacz parowy GPHE

2-przebiegowe GPHE