Typ 1

Wymienniki typu ciecz/ciecz do zastosowania z zanieczyszczonymi mediami. Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja i funkcja samoczyszczenia sprawia, że spiralne wymienniki ciepła są niezwykle wszechstronne, nawet w warunkach wysokich ciśnień i dużych wydajności. Najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy jedna lub obydwie ciecze są zanieczyszczone.

Welded spiral heat exchanger

Maksymalny odzysk ciepła z pełnym przeciwprądem

Spiralny wymiennik ciepła Typ 1 jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy jedna lub obydwie ciecze są zanieczyszczone, dzięki funkcji samooczyszczania. 

Strumień cieczy przepływając z jednakową prędkością przez jeden kanał przeciwdziała gromadzeniu się zanieczyszczeń, przepychając je przez cały wymiennik. Spiralny wymiennik ciepła Alfa Laval SHE Typ 1 w specjalnym wykonaniu może być stosowany w szczególnych przypadkach jako skraplacz, gdy ciecz chłodząca jest w dużym stopniu zanieczyszczona, lub gdy wymagane jest bardzo duże zbliżenie temperatur (przepływ przeciwprądowy). 

Alfa Laval SHE Typ 1 często może zastąpić kilka dużych płaszczowo-rurowych wymienników ciepła. Dzięki temu można znacznie ograniczyć koszty zabudowy, orurowania, a także prac serwisowych i czyszczenia. W przypadku, gdy jednak wystąpi konieczność czyszczenia wymiennika, można łatwo go otworzyć i/lub zdjąć pokrywy, a następnie wyczyścić kanały strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

Zastosowanie

 • Ciecze zawierające ciała stałe, włókna, zawiesiny; ścieki.
 • Wymiana ciepła ciecz/ciecz: ogrzewanie, chłodzenie, odzysk ciepła. 

Korzyści

 • Konstrukcja spełniająca wymagania każdego Klienta
 • Funkcja samoczyszczenia znacznie zmniejsza koszty operacyjne
 • Niskie koszty serwisowe ze względu na łatwy dostęp do wnętrza wymiennika
 • Wysoka efektywność wymiany ciepła, wyższa niż w wymiennikach płaszczowo-rurowych
 • Najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy dwie ciecze są zanieczyszczone
 • W pełni drenowalne urządzenie
 • Praktycznie brak spadku ciśnienia po stronie oparów/pary w skraplaczach
 • Skraplacze zamontowane na szczycie 

  kolumny zmniejszają koszty instalacyjne
 • Doświadczenie projektowe zebrane w ciągu 40 lat produkcji wymienników

Zasada działania

Procesy, w których zastosowanie spiralnego wymiennika ciepła jest bardzo korzystne:

 • Ogrzewanie ciecz/ciecz, chłodzenie i odzysk ciepła, kiedy jedna lub obydwie ciecze są zanieczyszczone
 • Konstrukcja, kształt i rozmiar kanałów spiralnych mogą być dostosowane do wymagań Klienta w zależności od mediów procesowych, wykonywanych funkcji i procesów przemysłowych.

Niższe koszty instalacyjne

Wysokociśnieniowe spiralne wymienniki ciepła wymagają tylko niewielkiej przestrzeni do montażu i serwisu, co wpływa na obniżenie kosztów instalacyjnych w porównnaiu z innymi wymiennikami ciepła.

Alfa Laval welded spiral heat exchanger flow exploded view
~2616295