Models | Alfa Laval

Spiral heat exchanger models

Spiralne wymienniki ciepła SpiralPro dla zadań typu ciecz-ciecz

Konstrukcja SelfClean™ firmy Alfa Laval sprawia, że spiralne wymienniki ciepła typu SpiralPro są dobrym wyborem w przypadku pracy z zanieczyszczonymi cieczami, szlamami, emulsjami, zawiesinami, włóknami lub cieczami zawierającymi cząstki stałe. Ponieważ płyny przepływają w sposób ciągły w jednym kanale, siła płynu działa przeciwko wszelkim osadom, "przepychając" je przez kanał i wyrzucając na drugi koniec.

Kompaktowa natura modelu spiralnego wymiennika ciepła SpiralPro często pozwala na zastąpienie kilku dużych wymienników płaszczowo-rurowych przez jeden spiralny wymiennik SpiralPro. Stwarza to znaczne korzyści infrastrukturalne oprócz zmniejszenia wymagań w zakresie konserwacji i czyszczenia. Jeśli urządzenie wymaga czyszczenia, pokrywy można łatwo zdjąć w celu umycia za pomocą hydrodynamicznego strumienia wody.

Zastosowania

  • Zanieczyszczające ciecze zawierające ciała stałe, włókna, ciecze, zawiesiny i osady
  • Wstępne podgrzewanie, ogrzewanie, chłodzenie, wymiana i odzysk ciepła ciecz-ciecz

Spiralne wymienniki ciepła SpiralPro do podgrzewaczy pary

Alfa Laval SpiralPro

Dostępne są również spiralne wymienniki ciepła typu SpiralPro zoptymalizowane do zadań obejmujących ogrzewanie parą cieczy, które są bardzo podatne na zanieczyszczenia. Podobnie jak wszystkie jednostki spiralych wymienników ciepła SpiralPro, są one w pełni dostępne dla szybkiego i łatwego czyszczenia za pomocą hydrodynamicznych dysz.
Przepływ przeciwprądowy zapewnia również bardzo bliskie zbliżenie temperatury dla maksymalnej wydajności cieplnej.

Zastosowania

  • Zanieczyszczające ciecze zawierające ciała stałe lub włókna, ciecze, szlamy i osady oraz inne trudne ciecze wymagające ogrzewania parą wodną

Spiralne wymienniki ciepła SpiralCond do próżniowego skraplania i odparowywania

Alfa Laval SpiralCond

Modelowe spiralne wymienniki ciepła SpiralCond oferują wysoce wydajne rozwiązanie dla wymagających zadań dwufazowych, w tym zarówno kondensacji jak i odparowania (reboiling). Kompaktowa konstrukcja spiralnych wymienników ciepłą SpiralCond oraz fakt, że są one skonfigurowane pionowo, skutkuje bardzo małą powierzchnią podstawy, w porównaniu do równoważnych wymienników płaszczowo-rurowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu konstrukcji wsporczych i złożoności rurociągów.

Jednostki spiralnych wymienników ciepła SpiralCond posiadają przepływ krzyżowy, a nie przeciwprądowy. Każda jednostka jest w pełni dostosowana do wymaganego obciążenia, z odstępami między kanałami dostosowanymi tak, aby zapewnić najniższy spadek ciśnienia. Spiralny wymiennik ciepła SpiralCond jest zatem idealnie dopasowany do zastosowań kondensacji próżniowej.

Zastosowania

  • Gazy: czysta para i mieszaniny z gazami obojętnymi
  • Para/ciecz: skraplacze górne, skraplacze zwrotne, skraplacze próżniowe, skraplacze odpowietrzające, reboilery z cieczami zanieczyszczającymi, chłodnice gazu 

Spiralne wymienniki ciepła SpiralCond w konfiguracji kolumnowej

Alfa Laval SpiralCond

Do zastosowań związanych ze skraplaniem i odparowywaniem, gdzie występuje wiele czynników chłodzących, Alfa Laval może dostarczyć spiralne wymienniki ciepła typu SpiralCond zintegrowane w kolumnie. Podobnie jak w przypadku pojedynczego, samodzielnego spiralnego wymiennika ciepła SpiralCond, konfiguracja ta posiada przepływ krzyżowy i otwarte kanały, co zapewnia wyjątkowo niski spadek ciśnienia w warunkach podciśnienia.

Wysoka sprawność spiralnych wymienników ciepła SpiralCond pozwala na zastosowanie kolumny o mniejszej wysokości i mniejszej średnicy niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań kolumnowych, co pozwala na znaczne oszczędności w kosztach infrastruktury i instalacji.

Zastosowania

  • Para-ciecz: skraplacze górne, skraplacze zwrotne, skraplacze próżniowe i skraplacze odpowietrzające

HEXpert selector tool

Quickly find the ideal heat exchanger for demanding process applications. Fill in information about your duty, and within five minutes you can explore a customized recommendation for an efficient thermal solution.

engineers discussing industrial plant blue sky green grass