Narzędzie wyboru wymiennika ciepła — HEXpert | Alfa Laval

HEXpert — narzędzie wyboru wymiennika ciepła

Alfa Laval HEXpert pozwala błyskawicznie uzyskać wszystkie potrzebne informacje o produktach i ich zastosowaniu, pozwalając wybrać idealny wymiennik ciepła. Odpowiedz na kilka pytań, aby uzyskać propozycję precyzyjnie dopasowaną do Twoich potrzeb. Narzędzie wyszukuje produkty przeznaczone do ciśnień do 100 bar i temperatur do 450°C.

Informacje dotyczące Twojej konfiguracji

  • Umiejscowienie
  • Konstrukcja
  • Zastosowanie
  • Przeznaczenie

Jaką pozycję ma Twój wymiennik?

lava 640x360

Podgrzewacz/chłodnica

Condensation 640x360

Skraplacz

vaporization 640x360

Wyparka

Podgrzewacz/chłodnica

Konstrukcja


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Ciśnienie projektowe (g)
Temperatura projektowa
Materiał płyty/rury
Moc grzewcza

Zastosowanie


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Główne zadanie wymiennika ciepła
Media grzewcze:
Media procesowe:
Media procesowe 2:
Jakiego rodzaju zanieczyszczenia występują w Twoim projekcie?
Metoda czyszczenia
Częstotliwość uruchamiania

Przeznaczenie


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Dlaczego interesujesz się wymiennikiem ciepła?
Wskaż główne czynniki
Istniejąca technologia
Wskaż aktualne ograniczenia instalacji

Skraplacz

Konstrukcja


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Ciśnienie projektowe (g)
Temperatura projektowa
Materiał płyty/rury
Moc grzewcza

Zastosowanie


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Wymagania montażowe
Przechłodzenie:
Substancje obojętne w fazie gazowej:
Wymagana kondensacja deltaP< 0,5 kPa:
Jakiego rodzaju zanieczyszczenia występują w Twoim projekcie?
Metoda czyszczenia
Częstotliwość uruchamiania

Przeznaczenie


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Dlaczego interesujesz się wymiennikiem ciepła?
Wskaż główne czynniki
Istniejąca technologia
Wskaż aktualne ograniczenia instalacji

Wyparka

Konstrukcja


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Ciśnienie projektowe (g)
Temperatura projektowa
Materiał płyty/rury
Moc grzewcza

Zastosowanie


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Jaki rodzaj waporyzacji?
Konfiguracja wyparki
Media grzewcze
Media grzewcze
Jakiego rodzaju zanieczyszczenia występują w Twoim projekcie?
Metoda czyszczenia
Częstotliwość uruchamiania

Dlaczego interesujesz się wymiennikiem ciepła?


Podaj maksymalnie szczegółowe odpowiedzi we wszystkich polach.
Dlaczego interesujesz się wymiennikiem ciepła?
Wskaż główne czynniki
Istniejąca technologia
Wskaż aktualne ograniczenia instalacji

Doradztwo indywidualne — w czterech prostych krokach

Jak działa HEXpert?

To proste!

  • Najpierw określ, jakiego systemu wymaga Twój wymiennik ciepła.
  • Następnie wprowadź podstawowe parametry swojego procesu.
  • Po trzecie odpowiedz na kilka krótkich pytań dotyczących Twojego zastosowania i pozycji wymiennika ciepła.

Na koniec musimy uzyskać więcej informacji o przeznaczeniu inwestycji. Po podaniu tych informacji naciśnij przycisk "Zatwierdź", aby błyskawicznie otrzymać fachową poradę dostosowaną do Twoich potrzeb.