Alfa Laval - How it works

How a Compabloc works

Compabloc - Exploded view

Sercem każdego wymiennika Alfa Laval Compabloc jest pakiet wytłoczonych, naprzemiennie zespawanych laserowo płyt, pomiędzy którymi tworzą się kanały. Pakiet płyt znajduje się pomiędzy 4 kolumnami ze stali węglowej. Przymocowane są one śrubami do górnej i dolnej pokrywyy. Na demontowalnych pokrywach bocznych znajdują się króćce wlotowe i wylotowe. Przegrody umożliwiają tworzenie dodatkowych biegów w wymienniku. 

Wytłoczone płyty zapewniają wysoką turbulencję przepływu, a tym samym znacznie wyższą sprawność wymiany ciepła w porównaniu z płaszczowo-rurowymi wymiennikami ciepła. Do wykonania tego samego zadania wymienniki Compabloc potrzebują tylko 25-50% powierzchni wymiany ciepła wykorzystywanej w tradycyjnej konstrukcji rurowej.

W wymienniku Compabloc pracującym jako skraplacz, gorące opary wpływają do górnej części wymiennika i skraplają się na zimnych płytach. Pozostałe opary razem z wytworzonym kondensatem przepływają przez pakiet płyt do wylotu. Medium chłodzące przepływa przez kilka biegów. Ta funkcja razem z wytłoczeniem płyt zwiększa efektywność wymiany ciepła i utrzymuje zanieczyszczenia na minimalnym poziomie. 

Jeżeli opary zawierają gazy nieskraplające się, można zastosować układ dwubiegowy po stronie skraplania, co umożliwi separację gazu/cieczy wewnątrz wymiennika Compabloc. W ten sposób oddzielny separator stanie się zbędny. Główny proces kondensacji następuje w pierwszym biegu. Przechładzanie gazów nieskraplających się ma miejsce w drugim biegu, który pełni także funkcję odemglacza.

Krótka droga oraz duża powierzchnia w przypadku przepływu krzyżowego pozwalają stosować wymiennik Compabloc jako reboiler/wyparka. Wlot medium ciekłego następuje od dołu urządzenia. Ciecz przepływając pomiędzy gorącymi płytami doprowadzana jest do temperatury wrzenia, a następnie jako mieszanina pary i cieczy opuszcza wymiennik króćcem wylotowym, zlokalizowanym w górnej części wymiennika. 

Compabloc - 1-pass condenser

Compabloc - 2-pass condenser

Compabloc liquid-to-liquid

Compabloc reboiler

Chce wiedzieć więcej

Informacje te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.