CB

Typoszereg płytowych lutowanych wymienników ciepła Alfa Laval CB charakteryzuje się efektywną wymianą ciepła i kompaktową budową, dzięki czemu są doskonałym rozwiązaniem dla instalacji, gdzie przestrzeń instalacyjna jest ograniczona lub kosztowna. Wymienniki CB są wykorzystywane w procesach ogrzewania i chłodzenia w aplikacjach HVAC, chłodnictwie, w przemysłowych proceasch ogrzewania i chłodzenia, chłodzeniu oleju, ogrzewaniu słonecznym, itp.

CB series brazed plate heat exchanger

W lutowanych płytowych wymiennikach ciepła, cienkie i pofałdowane płyty wykonane ze stali kwasoodpornej lutowane są miedzią. Takie rozwiązanie pozwoliło stworzyć wymiennik, który wytrzymuje zarówno wysokie ciśnienie jak i temperatury. I w odróżnieniu od tradycyjnych konstrukcji, powierzchnia płyt w płytowym lutowanym wymienniku ciepła jest w 100% wykorzystana w wymianie ciepła, co powoduje znaczny wzrost całkowitej efektywności.

Typoszereg wymienników lutowanych miedzią (CB) posiada wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami zarówno w zastosowaniach przemysłowych, HVAC jak i instalacjach chłodniczych. Wyjątkowa efektywność wymiany ciepła, pozwala stosować mniejszej wielkości urządzenia, co jest bardzo ważne szczególnie w sytuacji ograniczonej przestrzeni instalacyjnej i wysokich wymagań odnośnie wydajności.

Lutowane wymienniki ciepła ze względu na brak uszczelek są doskonałym rozwiązaniem w procesach, w których występują wysokie ciśnienia i temperatury. Typowymi przykładami są sieci ciepłownicze oraz instalacje grzewcze, chłodnicze oraz systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Alfa Laval jest światowym producentem płytowych lutowanych wymienników ciepła. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu tych urządzeń, tak aby wytrzymywały warunki wysokiego ciśnienia i temperatur oraz były odporne na naprężenia występujące w tych procesach. Wymienniki lutowane miedzią są dostępne w wielu rozmiarach i wydajnościach, z płytami o różnych rodzajach wytłoczeń i króćców, które są dobierane do poszczególnych zadań i specyfikacji technicznych. Wymienniki CB mogą być konfigurowane jako jednobiegowe, dwubiegowe lub wieloprzepływowe.

Wszystkie wymienniki lutowane miedzią Alfa Laval są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Bezpieczeństwa w zakresie Zbiorników Ciśnieniowych (European Pressure Vessel Safety Directive). Certyfikaty zgodności z innymi standardami i kodami narodowymi dostępne są na życzenie.

Wyszukaj wymiennik

Dobierz odpowiedni wymiennik ciepła w szybki i intuicyjny sposób

Product Guide 640x360

Zasada działania

Powierzchnię wymiany ciepła wymiennika tworzy pakiet cienkich profilowanych płyt ze stali kwasoodpornej. Uformowane między płytami kanały oraz otwory w narożnikach płyt umożliwiają przepływ cieczy wymieniających ciepło. Media przepływają przez kolejne, różne kanały, zawsze  w przeciwprądzie, dla uzyskania jak najwyższej efektywności wymiany ciepła. Lutowanie twarde wymiennika w punktach kontaktu oraz wzdłuż krawędzi płyt zapewnia optymalną wydajność wymiany ciepła oraz odporność na ciśnienie.

Poszczególne płyty pakietu są odpowiednio wyprofilowane dla poprawienia efektywności przekazywania ciepła i uzyskania ich sztywności.