Alfa Laval - Płytowe lutowane wymienniki ciepła

Płytowe lutowane wymienniki ciepła

Płytowe lutowane miedzią wymienniki ciepła zapewniają efektywną wymianę ciepła w małej obudowie. Nie wymagają konserwacji i zapewniają długi okres użytkowania. Mogą pracować w warunkach wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia projektowego. Są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, takich jak: chłodzenie, ogrzewanie, parowanie i skraplanie. Przegląd wymienników ciepła poniżej.

Alfa Laval Brazed plate heat exchanger

CB_brazed_banner