ViscoVap

Wyparka rurowa Alfa Laval ViscoVap zagęszcza ciecze o wysokiej lepkości, wrażliwe na wysoką temperaturę, z zawartością włókien i ciał stałych w warunkach niskotemperaturowego podciśnienia. Zwarta i wydajna, jest bardziej odporna na zanieczyszczenia dzięki wysokim przepływom, wysokiej sprawności wymiany ciepła i efektowi samooczyszczania. Zmniejsza to koszty energii, wody i środków czyszczących przy jednoczesnym wytwarzaniu mniejszej ilości ścieków. Idealny do zagęszczania produktów spożywczych

Viscovap tubular evaporator

Koncentracja na jakości i wydajności produktów o wysokiej lepkości, wrażliwych na ciepło w niskiej temperaturze i wysokiej wydajności wymiany ciepła

  • Zachowuje jakość produktów o wysokiej lepkości, wrażliwych na ciepło
  • Minimalne ryzyko zanieczyszczenia dzięki dużej prędkości, wysokim naprężeniom ścinającym, gładkim powierzchniom wymiany ciepła
  • Większy czas pracy dzięki niezawodnej, wytrzymałej, samoczyszczącej się konstrukcji
  • Wszechstronna, modułowa konstrukcja ułatwia przetwarzanie różnych produktów o podobnych właściwościach fizycznych i dostosowanie wydajności
  • Wysoka wydajność dzięki długiemu czasowi pracy - idealne rozwiązanie dla nieprzerwanego przetwarzania świeżych produktów w sezonie zbiorów

Poprawa jakości produktu, obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności poprzez zagęszczanie cieczy o wysokiej lepkości, wrażliwych na wysoką temperaturę, zawierających włókna i substancje stałe za pomocą wyparki z wymuszonym obiegiem Alfa Laval ViscoVap.

Wydłużenie czasu pracy dzięki gładkim powierzchniom grzewczym, które promują wysoki przepływ produktu przy minimalnym zanieczyszczeniu przez wymiennik ciepła typu płaszczowo-rurowego. 

 

Zastosowanie parownika z obiegiem wymuszonym

  • Zagęszczanie mediów o wysokiej lepkości, wrażliwych na wysoką temperaturę lub rozrzedzanych ścinaniem, zawierających włókna i duże cząstki, które są podatne na zanieczyszczenie  
  • Końcowe stężenie ścieków lub obróbka końcowa ścieków
Po ustaleniu naszych wymagań dotyczących nowej instalacji wyparnej na bazie bio-metanatu, przedyskutowaliśmy naszą wizję osiągnięcia zerowego zrzutu cieczy z ekspertami Alfa Laval. Alfa Laval zaproponowała innowacyjne systemy odgazowania wody zasilającej i odprowadzania kondensatu.  - Pan H.K.Yadava, Dyrektor Generalny - Destylarnia, Harinagar Sugar Mills, Bihar, Indie (zerowy zrzut cieczy ze ścieków z destylarni) 
System działa już od prawie pięciu lat, a nasze początkowe obawy dotyczące częstotliwości czyszczenia okazały się bezpodstawne. Oprócz niezawodności, główną zaletą jest oszczędność wynikająca z rzadszego czyszczenia. - Pan Sanjay Chopra, Wiceprezes, Jagatjit Industrie.s Ltd

Zobacz naszą pełną ofertę parowników

.

Serwis

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego Alfa Laval pomagają zwiększyć wydajność procesów przetwórstwa spożywczego. Korzyści są następujące:

  • Ciągłe usprawnianie działań w celu utrzymania przewagi nad konkurencją
  • Nacisk na niezawodność, optymalizację i dostępność
  • Maksymalny zwrot z inwestycji w całym cyklu życia systemów przetwórstwa spożywczego

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

service men with ipad


Wszechstronny i modułowy

Oprócz zwiększenia wydajności w celu spełnienia zmieniających się wymagań procesowych, parownik z wymuszonym obiegiem ViscoVap można podłączyć do systemu Alfa Laval AromaVap wyparka płytowa do zagęszczania soku, ekstraktów ziołowych i składników aromatycznych z kondensatu w celu ponownego dodania do zagęszczonego produktu lub oddzielnego przechowywania i ponownego użycia na późniejszym etapie. 

Jak działa parownik z obiegiem wymuszonym ViscoVap

Wyparka rurowa Alfa Laval ViscoVap może być skonfigurowana jako jedno- lub wieloefektowa wyparka z obiegiem wymuszonym, składająca się z jednej lub kilku pętli recyrkulacyjnych. Produkt przepływa z dużą prędkością przez wewnętrzną rurę płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła; wymiana ciepła odbywa się od strony płaszcza.  

Wysokie natężenie przepływu realizowane w każdym wymienniku płaszczowo-rurowym generuje wysokie naprężenia ścinające wzdłuż powierzchni grzewczych; zwiększa to wydajność wymiany ciepła i wywołuje efekt samooczyszczania. 

Połączenie wysokiej turbulencji i naprężeń ścinających wytwarzanych przez recyrkulację części koncentratu z powrotem do strumienia zasilającego ułatwia przetwarzanie lepkich, lepkich produktów o wysokiej zawartości włókien i ciał stałych. Podgrzany produkt przepływa następnie do zbiornika separacji pary, gdzie woda jest oddzielana od produktu w wyniku efektu flash.  

Może Cię również zainteresować…

Rozwiązania w zakresie odparowywania 3D/VR

Zapraszamy do obejrzenia z bliska naszych systemów odparowywania w 360 stopniach. Obejrzyj modele 3D/VR systemów odparowywania klikając na jeden z modułów.

AlfaFlash Decanter 640x360

Zapoznaj się z naszą ofertą parowników

Alfa Laval oferuje szeroki zakres systemów odparowywania, od wyparek płytowych i wyparek z folii wznoszącej do wyparek rurowych i wyparek z folii opadającej. Dowiedz się, jakie rozwiązanie będzie odpowiednie dla Twoich potrzeb w zakresie odparowywania.

water steam drops 640x360