AromaVap

Wyparka płytowa Alfa Laval AromaVap umożliwia szybkie, delikatne i wysoce efektywne zagęszczanie wrażliwych na wysoką temperaturę soków owocowych i jagodowych oraz ekstraktów ziołowych z zachowaniem cennych związków aromatycznych. Przetwarzanie w warunkach próżni z wykorzystaniem przepływu jednorazowego utrzymuje niskie temperatury procesu, eliminując potrzebę recyrkulacji i minimalizując objętość zatrzymaną. Pomaga to zapewnić szybki rozruch, minimalny czas przebywania i krótki czas opróżniania

AromaVap plate evaporator

Szybkie, łagodne i wysoce skuteczne zagęszczanie delikatnych, wrażliwych na ciepło soków i ekstraktów ziołowych z minimalną utratą produktu

 • Szybkie, skuteczne jednokrotne zagęszczanie wrażliwych na ciepło soków owocowych i jagodowych oraz ekstraktów ziołowych
 • Brak utraty jakości produktu podczas zagęszczania dzięki delikatnej obsłudze i niskiej temperaturze
 • Ekstrahuje, koncentruje i gromadzi związki aromatyczne bez ryzyka utraty ich wraz z oparami
 • Prosta obsługa dzięki łatwo dostępnym i łatwym do czyszczenia powierzchniom wymiany ciepła
 • Higieniczna, łatwa w czyszczeniu konstrukcja, która spełnia większość światowych standardów przemysłu spożywczego

Parownik płytowy Alfa Laval AromaVap umożliwia intensyfikację smaku soków wrażliwych na wysoką temperaturę oraz ekstraktów ziołowych. Ta jednoprzepływowa wyparka koncentruje produkt w warunkach podciśnienia, utrzymując jednocześnie niską temperaturę procesu. Zapobiega to konieczności stosowania recyrkulacji i zmniejsza objętości zatrzymane. Niskie temperatury i krótki czas przebywania w komorze maksymalizują jakość produktu i minimalizują jego straty.

Specjalnie zaprojektowany moduł ekstrakcji aromatów oddziela i koncentruje lotne związki aromatyczne, zapobiegając utracie cennego produktu ubocznego.

Niezwykle wszechstronny i kompaktowy AromaVap jest łatwy w instalacji, obsłudze i konserwacji oraz zapewnia wysoką jakość produktu i wydajność.

 

Zobacz naszą pełną ofertę

Testy pilotażowe i wynajem systemów odparowywania

Wypróbuj zanim kupisz. Skorzystaj z wiedzy i porad inżynierów Alfa Laval w zakresie optymalnej konfiguracji systemu odparowywania, w tym:

 • Szczegółowa analiza i charakterystyka wody  
 • Modelowanie procesu i chemii wody  
 • Testy porównawcze i/lub pilotażowe dla zastosowań o średnim i wysokim ryzyku  
 • Szczegółowa ocena kompatybilności materiałowej  
 • Analiza próbek  
 • Testy pilotażowe  

Odwiedź laboratorium i centrum testowe Alfa Laval Materials Technology & Chemistr w Lund w Szwecji, Centrum Innowacji i Testów Alfa Laval w Nakskov w Danii lub wynajmij jeden z naszych mobilnych pilotażowych systemów odparowywania, aby przeprowadzić próby na miejscu w Twoim zakładzie. 

.

Kluczowe produkty

.

Serwis

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego

Usługi systemowe dla przemysłu spożywczego Alfa Laval pomagają zwiększyć wydajność procesów przetwórstwa spożywczego. Korzyści są następujące:

 • Ciągłe usprawnianie działań w celu utrzymania przewagi nad konkurencją
 • Nacisk na niezawodność, optymalizację i dostępność
 • Maksymalny zwrot z inwestycji w całym cyklu życia systemów przetwórstwa spożywczego

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

service men with ipad

.

Aplikacje


Elastyczna konfiguracja i pojemność 

Z łatwością skonfiguruj parownik płytowy AromaVap tak, aby spełniał Twoje wymagania dotyczące odparowywania pod względem ilości przetwarzanego produktu, usuwania wody oraz stężeń wejściowych i wyjściowych lub pozwól, aby inżynierowie Alfa Laval zrobili to za Ciebie. W przeciwieństwie do parowników płaszczowo-rurowych, w których wydajność jest stała po zainstalowaniu, AromaVap umożliwia dostosowanie się do zmieniających się wymagań procesu. Aby dostosować wydajność, wystarczy dodać lub usunąć płyty w istniejącej ramie.

Kompaktowy i ekonomiczny

W porównaniu z wymiennikami płaszczowo-rurowymi, AromaVap ma znacznie bardziej kompaktową budowę, co upraszcza obsługę i konserwację oraz obniża koszty. Niskie objętości zatrzymane z szybkim czasem rozruchu i opróżniania przekładają się na dłuższy czas pracy i wyższą wydajność. 

Łatwy do kontroli, łatwy do czyszczenia

Z łatwością skontroluj wewnętrzne działanie AromaVap od podstaw. Wystarczy odkręcić śruby mocujące i odchylić płytę dociskową, aby uzyskać dostęp do powierzchni wymiany ciepła. Nie są wymagane żadne ciężkie narzędzia. Bezklejowe, zatrzaskowe uszczelki zapewniają szczelne uszczelnienie i bezproblemową wymianę. Ze względu na małą objętość zatrzymaną, AromaVap wymaga tylko niewielkiej ilości środka czyszczącego do skutecznego Mycia na miejscu (CIP), co dodatkowo obniża koszty.

Jak działa parownik płytowy AromaVap?

Wyparka płytowa Alfa Laval AromaVap jest wznoszącą się płytową wyparką cienkowarstwową. Produkt przepływa wzdłuż kanałów grzewczych i odparowuje, uwalniając część zawartej w nim wody. Czas kontaktu produktu z powierzchnią grzewczą jest ograniczony z powodu turbulencji i dużej prędkości płynu. Mieszanina pary i cieczy opuszcza płytowe wymienniki ciepła i dostaje się do separatora pary, który oddziela fazę parową i kieruje ją do górnego wylotu. Faza ciekła zbiera się w dolnej części separatora i jest przekazywana przez wylot do dalszego przetwarzania w kolejnym efekcie lub do końcowego punktu ekstrakcji. 

Aby zapobiec recyrkulacji i nadmiernej obróbce produktu, wszystkie efekty pracują z przepływem jednorazowym, w razie potrzeby z wykorzystaniem skrzynek przyłączeniowych. Skrzynki przyłączeniowe działają jako pośrednie separatory oparów, usuwając oddzielone opary i przygotowując fazę ciekłą do następnego etapu odparowania.  

 

Alfa Laval plate evaporators presentation multipass UPD

W pełni zautomatyzowane urządzenie AromaVap wykorzystuje scentralizowany sterownik programowalny (PLC) do regulacji przepływu produktu i pary w celu wydobycia produktu końcowego o wymaganym stężeniu z końcowego etapu odparowania. 

Zastosowanie urządzenia do zagęszczania i oddzielania aromatów umożliwia przetwarzanie kondensatu aromatycznego uzyskanego z wyparki, wzbogacając w ten sposób zawartość aromatu i udostępniając go jako składnik do dalszego przetwarzania. 

Może Cię również zainteresować…

Rozwiązania w zakresie odparowywania 3D/VR

Zapraszamy do obejrzenia z bliska naszych systemów odparowywania w 360 stopniach. Obejrzyj modele 3D/VR systemów odparowywania klikając na jeden z modułów.

AlfaFlash Decanter 640x360

Zapoznaj się z naszą ofertą parowników

Alfa Laval oferuje szeroki zakres systemów odparowywania, od wyparek płytowych i wyparek z folii wznoszącej do wyparek rurowych i wyparek z folii opadającej. Dowiedz się, jakie rozwiązanie będzie odpowiednie dla Twoich potrzeb w zakresie odparowywania.

water steam drops 640x360