Rurowy system wyparny

Wyparka rurowa Alfa Laval ViscoVap zagęszcza ciecze o wysokiej lepkości, wrażliwe na wysoką temperaturę, z zawartością włókien i ciał stałych w warunkach niskotemperaturowego podciśnienia. Zwarta i wydajna, jest bardziej odporna na zanieczyszczenia dzięki wysokim przepływom, wysokiej sprawności wymiany ciepła i efektowi samooczyszczania. Zmniejsza to koszty energii, wody i środków czyszczących, a jednocześnie generuje mniejszą ilość ścieków.

Viscovap tubular evaporator

Potrzebujesz serwisu? Sprawdź naszą ofertę serwisową tutaj: Serwis Alfa Laval