ALDRUM G3

Zagęszczacz bębnowy ALDRUM G3 został dostosowany do nowych standardów zagęszczania osadów, w wyniku czego charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami przy niskich kosztach eksploatacyjnych.

ALDRUM G3 Drum thickener

Rewolucja w zagęszczaniu osadów

Zagęszczacz bębnowy ALDRUM G3 jest idealnym rozwiązaniem do mechanicznego zagęszczania osadów i optymalizacji procesów fermentacyjnych prowadzonych w ZKF. Wydajność zagęszczaczy wynosi od 15 do 180 m3/h.

W przypadku niektórych, szczególnie trudnych do zagęszczenia osadów, które wcześniej wymagały zastosowania płynnego polimeru, obecnie można wykorzystać tańszy polimer w postaci proszku, zmniejszając tym samym koszty operacyjne. ALDRUM G3 jest wyposażony w system do czyszczenia CIP. Zastosowanie urządzenia przynosi zalety w postaci prostego użytkowania, ograniczonych wymagań w zakresie obsługi i wydłużenia czasu pracy urządzenia.

Korzyści:

 • Wyższa wydajność w porówaniu z urządzeniami o takich samych wymiarach
 • Efektywny proces zagęszczania
 • Niskie zużycie polimeru gwarantujące niskie koszty eksploatacyjne
 • Łatwa obsługa
 • Możliwa instalacja na zewnątrz
 • Zamknięta konstrukcja pozwala utrzymać czystość i zapobiega przedostawaniu się przykrego zapachu na zewnątrz urządzenia
 • Funkcja samoczyszczenia
 • Wyższe bezpieczeństwo dzięki wyłącznikowi pokrywy i zabezpieczeniem przed zatrzaśnięciem pokrywy
 • Zmodyfikowanie paneli sterowania i wyposażenia dodatkowego w zależności od potrzeb procesu

Zasada działania

Zagęszczacz ALDRUM G3 opiera się na wolnoobrotowym bębnie (nie jest niszczona struktura osadu). Do obracającego się bębna doprowadzany jest osad z polielektrolitem. Osad zagęszczony pozostaje w bębnie, podczas gdy woda jest filtrowana przez tkaninę filtracyjną. Zużycie wody jest niskie ze względu na okresowy proces czyszczenia bębna. Możliwe jest użycie zarówno wody wodociągowej, końcowego odcieku z oczyszczalni jak i zużytego filtratu z zagęszczarki. Zagęszczacz ALDRUM G3 może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta w zakresie zagęszczania osadów. Optymalny stopień zagęszczenia może być łatwo regulowany poprzez zmianę ilości nadawy podawanej do zagęszczacza, typ polimeru i jego ilości, prędkości obrotowej bębna i okresowe płukanie tkaniny filtracyjnej. Dodatkowym elementem przed zagęszczaczem jest reaktor flokulacyjny wraz z zaworem mieszającym. W/w elementy ułatwiają proces związania polimeru z osadem.

Spełniając oczekiwania użytkownika

W przypadku zarówno zagęszczaczy ALDRUM G3 jak i całego typoszeregu ALDRUM możliwe jest ich wyposażenie w dodatkowe oprzyrządowanie:

 • Zawór mieszający: gwarantuje wymieszanie polimeru i osadów. Może być instalowany bezpośrednio na wlocie do bębna lub przed reaktorem flokulacyjnym.
 • Reaktor flokulacyjny: Cylindryczny zbiornik wraz z mieszadłem pozwala wymieszać osad z polimerem i wytworzyć odpowiednie kłaczki. Może być instalowany bezpośrednio na wlocie do bębna.
 • Zbiornik osadów: Zbiornik wraz z pompą transportująca osad.
 • Zaawansowany panel sterowania: Wszystkie funkcje w jednym urządzeniu. Sterowanie zagęszczaczem bębnowym, pompą nadawy, pompą osadów i pompą polimeru oraz poziomem w reaktorze flokulacyjnym i w zbiorniku osadu zagęszczonego.