Sustainability banner 200x400

"Przyspieszamy zmiany, aby zapewnić bardziej zrównoważoną przyszłość. Opierając się na naszych kluczowych technologiach i silnej, innowacyjnej kulturze, umożliwiamy naszym klientom i naszym pracownikom budowanie lepszego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń".

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia zrównoważonego rozwoju jest podzielona na cztery główne obszary - troska, zaangażowanie, cykliczność i klimat - odzwierciedlające kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG), w których możemy wnieść największy wkład poprzez poprawę.

road connecting dots 640

Zrównoważone rozwiązania

Nasze technologie w zakresie wymiany ciepła, separacji odśrodkowej i obróbki płynów umożliwiają odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych, zmniejszenie wpływu procesów przemysłowych na środowisko, poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, lepsze uzdatnianie wody i zmniejszenie emisji. Innymi słowy, zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności.

Sustainability business opportunities banner 640x360

Alfa Laval na COP28

Jako część szwedzkiej delegacji na konferencję klimatyczną ONZ COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Alfa Laval po raz kolejny przyłączyła się do globalnych wysiłków na rzecz przyspieszenia przejścia do zerowej emisji netto do 2050 roku. Głównym celem firmy była trwająca zmiana systemowa w branżach, od których zależą nasze społeczeństwa. Oznacza to przyspieszenie transformacji energetycznej i zmniejszenie emisji w przemyśle energetycznym, spożywczym, wodnym i morskim.

city-in-sunset-lights-incl-logo
wind turbines on field 640x360

Optymalizacja dziś, innowacje na przyszłość

Ostatnie lata nauczyły nas wielu rzeczy, ale być może najważniejszą z nich jest to, że zmiana jest jedyną stałą w naszym świecie. Alfa Laval jest w stanie odegrać kluczową rolę w przekształcaniu gospodarki opartej na paliwach kopalnych w zrównoważony, zdekarbonizowany, otwarty i sprzyjający włączeniu społecznemu świat. Więcej informacji na temat naszych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2023, będącym częścią Raportu Rocznego:

Wersja PDF       Wersja cyfrowa      Inne raporty

Wkład w realizację globalnych celów ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030, znanych jako Cele Globalne, do których osiągnięcia zobowiązali się światowi przywódcy. Współpraca międzysektorowa pomiędzy społeczeństwem obywatelskim, środowiskiem akademickim i biznesowym jest kluczem do osiągnięcia tych celów. Główna działalność Alfa Laval w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia wielu z Celów Globalnych.

SDG Wheel v2

Przyspieszamy wdrażanie rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju

Wyobraź sobie bardziej zrównoważony świat. Świat, w którym potrzeba mniej, aby wyprodukować jeszcze więcej. Świat, w którym efektywnie zaspokajamy nasze rosnące zapotrzebowanie na energię i jednocześnie redukujemy emisję CO2. Wyobraźmy sobie świat, w którym możemy wykorzystać moc zasobów naturalnych, jednocześnie je chroniąc.

Accelerating sustainable solutions-vignette640x360

Neutralność węglowa poprzez współpracę

Alfa Laval od dawna wyraźnie koncentruje się na zmniejszaniu śladu węglowego, a obecnie jest to kamień milowy naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

carbon neutral 2030

Raport o Prawach Człowieka 2023

W niniejszym raporcie staramy się zapewnić wgląd w nasze praktyki operacyjne, podkreślając podejmowane przez nas działania, a także obszary, w których dążymy do dalszej poprawy. W ten sposób wspieramy przejrzystość naszego zaangażowania w przestrzeganie praw osób, z którymi współpracujemy i na których polegamy w trakcie naszej działalności.

people talking

Historie i przypadki 

Alfa Laval dołącza do Instytutu Metanolu, wnosząc wiedzę specjalistyczną na temat drogi do dekarbonizacji przemysłu morskiego

Alfa Laval, jako podmiot wspierający przejście przemysłu morskiego na ekologiczny metanol jako paliwo, ma przyjemność zostać członkiem Instytutu Metanolu. Założony w 1989 roku Instytut Metanolu jest globalnym stowarzyszeniem handlowym branży metanolu, reprezentującym wiodących światowych producentów, dystrybutorów i firmy technologiczne.

FCM Methanol 640x360

Alfa Laval współpracuje ze Schneider Electric w celu analizy i poprawy wydajności energetycznej firmy.

Alfa Laval rozszerza globalną współpracę ze Schneider Electric w zakresie digitalizacji i analizy danych w celu poprawy wydajności operacyjnej. Obie firmy będą wykorzystywać dane o zużyciu energii w czasie zbliżonym do rzeczywistego w różnych lokalizacjach, krajach i regionach w celu identyfikacji i zdefiniowania projektów efektywności energetycznej. Współpraca jest częścią wysiłków Alfa Laval zmierzających do osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu wartości do 2030 roku.

businessmen shaking hands-640x360