Audyt wydajności i program CIP eliminują straty produkcji w okresie letnim

Audyt wydajności i usługi czyszczenia Alfa Laval pozwoliły do tej pory zaoszczędzić setki tysięcy euro dla zakładu petrochemicznego w Arabii Saudyjskiej.

DATA 2023-11-28

Aby uniknąć strat w produkcji, zakład wymagał, aby wszystkie 39 chłodnic wodą morską Alfa Laval działało przez cały czas. Jeśli choć jedna jednostka była zanieczyszczona lub nie działała, produkcja ucierpiała. Wydajność chłodnic nie była monitorowana, co utrudniało zaplanowanie ich czyszczenia. Zamiast tego, urządzenia były rutynowo otwierane i czyszczone każdego roku w ustalonym terminie, co oznaczało, że były czyszczone zbyt często lub niewystarczająco często. Kosztowało to czas i pieniądze oraz powodowało niepotrzebne zużycie uszczelek i płyt.

Audyt wydajności i usługi czyszczenia wyeliminowały nieplanowane przestoje 

Obecnie, audyt wydajności Alfa Laval i system usługi czyszczenia (CIP) zapewniają maksymalną wydajność bez nieplanowanych przestojów. Ponieważ wymienniki ciepła są rzadziej otwierane, a ręczne czyszczenie zostało zastąpione czyszczeniem Cleaning-in-Place, budżet utrzymania ruchu w firmie drastycznie się zmniejszył. Czyszczenie na miejscu wymaga 24 roboczogodzin w porównaniu do 150 roboczogodzin czyszczenia ręcznego.

"Alfa Laval zaoszczędziła firmie ogromne sumy pieniędzy w ciągu ostatnich 5 lat dzięki optymalizacji harmonogramu konserwacji i zwiększeniu czasu sprawności instalacji." -Samer Tyba, Alfa Laval Serwis

Korzyści

Usługi Alfa Laval przyniosły szereg korzyści:

  • Oszczędności rzędu setek tysięcy euro
  • Uniknięcie strat produkcyjnych dzięki zapewnieniu optymalnej wydajności wymiennika ciepła w okresie letnim
  • Zmniejszony roczny budżet na konserwację dzięki zminimalizowaniu liczby czyszczeń i skróceniu czasu czyszczenia 
  • Zmniejszony czas przestoju dzięki skróceniu czasu czyszczenia każdego płytowego wymiennika ciepła z siedmiu dni do jednego dnia 
  • Zmniejszone zużycie dzięki rzadszemu otwieraniu; wydłużenie żywotności sprzętu i obniżenie kosztów części zamiennych

Umowa o poprawę wydajności przyniosła więcej czasu pracy, natychmiast 

Podpisanie pierwszej, rocznej umowy Service Agreement, obejmującej audyt wydajności, wykonywanie CIP i mycie ręczne w rzadkich przypadkach, natychmiast zaowocowało zwiększeniem czasu pracy. Firma, zadowolona z osiągniętych wyników, kilkakrotnie odnawiała umowę z Alfa Laval.

Usługi serwisowe Alfa Laval

Portfolio usług serwisowych 360° Alfa Laval gwarantuje realizację potrzeb w każdym zakresie i przez cały cykl życia urządzenia - od uruchomienia, użytkowania, doradztwa i rozbudowy - do usług monitorowania — co pozwala zapewnić maksymalny czas użytkowania pomiędzy serwisami, dostępność części i optymalizację działania.

Dowiedz się więcej o ofercie serwisowej Alfa Laval 360°

Fakty

Klient

Wiodący saudyjski producent petrochemiczny - producent ponad 800 000 ton etylenu rocznie.

Wyzwania

  • Unikaj strat produkcyjnych utrzymując 39 wymienników ciepła Alfa Laval. Wymienniki ciepła Alfa Laval A45 pracują niezawodnie i optymalnej wydajności podczas krytycznych miesięcy letnich.
  • Obniżenie kosztów utrzymania.
  • Eliminacja niepotrzebnych przestojów spowodowanych przez wykonywanie konserwacji według ustalonego harmonogramu.