Korzyści z zastosowania Alfacond w procesie cukrowniczym

Utrzymanie rentowności na wysoce konkurencyjnym rynku cukru wymaga zrównoważonych rozwiązań, które zmniejszają koszty energii, wody i konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

DATA 2023-11-28

Historia Alfacond

Dla PT. Permata Dunia Sukses Utama, skraplacze płytowe Alfa Laval AlfaCond dostarczają

Dzięki zastosowaniu skraplaczy płytowych Alfa Laval, odzyskujemy skroploną parę wodną do ponownego wykorzystania w naszej stacji topienia, dzięki czemu możemy łatwo zmierzyć korzyści w postaci oszczędności energii i zmniejszenia zużycia świeżej wody - mówi Dyrektor Generalny Pan Choo Chun.

 

Konserwacja skraplaczy jest łatwa i doceniana dzięki wsparciu lokalnego zespołu technicznego Alfa Laval.

 

Główna siła w indonezyjskim rolnictwie i przemyśle PT. Permata Dunia Sukses Utama (PT. PDSU), która jest jednym z największych zakładów rafinacji cukru w Indonezji, zajmuje się konwersją cukru surowego do białego cukru dla użytku przemysłowego. Firma została założona w 2003 roku, a obecnie pracuje ze  znamionową wydajnością topienia 1800 TPD.

 

PT. PDSU jest członkiem Indonezyjskiego Stowarzyszenia Producentów Cukru Rafinowanego (AGRI) i obecnie wykorzystuje urządzenia AlfaCond jako skraplacze do parowników cukru i skraplacze próżniowe.

Korzyści wynikające z zastosowania AlfaCond w procesie produkcji cukru

 

Niskie ceny cukru na całym świecie wywierają dużą presję na wszystkich producentów cukru, aby zmaksymalizować oszczędności energii i zapewnić nieprzerwaną produkcję w trakcie wysokociśnieniowej, ograniczonej czasowo kampanii zbiorów i późniejszego przetwarzania.

 

Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval są powszechnie uznawane za najnowocześniejsze pod względem sprawności wymiany ciepła, co pozwala użytkownikowi na osiągnięcie znacznych oszczędności energii.

 

Niezawodność wszystkich urządzeń w zakładzie, jak również koszty serwisowania i konserwacji mają decydujące znaczenie dla rentowności działalności użytkownika.

 

Jest to możliwe dzięki skraplaczom płytowym Alfa Laval. Charakteryzują się one wyższą sprawnością cieplną i lepszą geometrią przepływu niż jakakolwiek konwencjonalna alternatywa.

 

Wspólnie prowadzą one do korzyści, takich jak kompaktowe rozmiary, lepszy odzysk ciepła i zwiększona wydajność.

Benefits of using Alfacond in the sugar process

Korzyści produktu

AlfaCond jest skraplaczem płytowym przeznaczonym do skraplania w próżni. AlfaCond oparty jest na technologii półspawanej Alfa Laval. Para wodna skrapla się w kanale spawanym, podczas gdy czynnik chłodzący przepływa przez kanał uszczelniony.

 

Cechy i korzyści

- Opcjonalne schładzanie kondensatu i gazów niekondensujących się

- Elastyczna konfiguracja

- Możliwość modyfikacji powierzchni wymiany ciepła

- Media chłodzące nie mieszają się z mediami skondensowanymi

- Łatwy montaż - kompaktowa konstrukcja

- Duża łatwość serwisowania

- Łatwe otwieranie w celu kontroli i czyszczenia oraz łatwe czyszczenie w systemie CIP