AlfaCond

Skraplacze Alfa Laval AlfaCond zostały zaprojektowane z myślą o skraplaniu oparów w warunkach niskiego ciśnienia („próżni”). Te płytowe kondensatory idealnie nadają się jako kondensatory próżniowe w instalacjach wyparnych, skraplacze etanolu w procesie produkcji bioetanolu, skraplacze oparów w cukrowniach czy skraplacz pary niskoprężnej w małych elektrowniach. Dzięki swojej kompaktowej budowie kondensatory AlfaCond są łatwe w montażu, nawet tam gdzie przestrzeń do zabudowy jest ograniczona.

阿法拉伐AlfaCond冷凝器-Alfa Laval AlfaCond condensers

Wysoce wydajne i bardzo kompaktowe

Wysoce wydajny i bardzo kompaktowy, skraplacz AlfaCond jest pierwszym płytowym skraplaczem specjalnie zaprojektowanym do skraplania oparów pod niskim ciśnieniem (”próżnią”). Dzięki kompaktowej budowie i wysokiej sprawności AlfaCond stał się preferowaną alternatywą dla dużych tradycyjnych skraplaczy płaszczowo-rurowych. AlfaCond jest łatwy w czyszczeniu stosując system CIP (Cleaning-in-Place) lub ręcznie.. 

AlfaCond jest alternatywnym rozwiązaniem dla skraplaczy bezpośrednich, gdy głównym celem jest odzysk kondensatu, a dostępna przestrzeń instalacyjna jest ograniczona. AlfaCond może być projektowany z sekcją przechłodzenia kondensatu lub bez niej. Nieskroplone gazy usuwane są z rury wylotowej kondensatu i wyprowadzane do układu próżniowego.

Dzięki unikatowym rozwiązaniom konstrukcyjnym wymienniki ciepła AlfaCond są łatwe w utrzymaniu i mają długą żywotność. Uszczelki w wymiennikach AlfaCond mocowane są do płyt dwuskładnikowym klejem epoksydowym i wypalane w piecu. Taka procedura utrzymuje uszczelki w miejscu podczas ewentualnego czyszczenia wymiennika. Dodatkowo, rolka płyty dociskowej, ułożyskowanie na śrubach ściskających i 5-punktowy system wyrównywania płyt ze wzmocnionym zaczepem sprawiają, że otwieranie i zamykanie wymiennika ciepła jest szybkie, łatwe, nie wymaga stosowania ciężkich narzędzi oraz wyklucza ryzyko uszkodzenia płyty.

Gwarancja działania

Światowa serwisowa sieć Alfa Laval jest zawsze blisko Klienta.

Korzyści

  • Opcjonalne przechłodzenie kondensatu lub gazów nie skraplających się 
  • Elastyczna konfiguracja
  • Łatwa instalacja
  • Dostosowane do prac serwisowych 
  • Dostęp do globalnej sieci serwisowej Alfa Laval

Zasada działania

AlfaCond plate condenser

Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła składają się z płyt zespawanych parami (kaset), zamocowanych pomiędzy płytami czołową i dociskową. Konstrukcja kasety tworzy dwa typy kanałów: "spawany“ dla skraplanych oparów i „uszczelkowy“ dla wody chłodzącej.

Wytłoczenia płyt zostały zaprojektowane w sposób zapewniający optymalne warunki przebiegu skraplania: szeroki kanał po stronie oparów i wąski po stro-nie wody chłodzącej. Taka konstrukcja zapewnia bardzo niski spadek ciśnienia po stronie oparów oraz jednocześnie wysoką prędkość i turbulencję przepływu wody chłodzącej. Dzięki temu zostaje osiągnięta najwyższa sprawność wymiany ciepła i ograniczone gromadzenie się zanieczyszczeń.