Popraw jakość i wydajność produkcji biopaliw

Czy chcesz poprawić jakość produkcji biopaliw lub spełnić wymagania nowych przepisów? Systemy wstępnego oczyszczania Alfa Laval HVO mogą przekształcić tłuszcze i oleje w surowiec niezbędny do produkcji odnawialnego oleju napędowego i ekologicznego paliwa lotniczego.

DATA 2023-11-28

Biofuels_640x360.jpg

Dlaczego wstępna obróbka HVO?
Istnieje kilka powodów, dla których warto poddawać tłuszcze i oleje obróbce wstępnej. Usuwanie lub redukcja zanieczyszczeń w surowych tłuszczach i olejach do akceptowalnego poziomu jest krytyczna. Zanieczyszczenia obejmują ciała stałe, wilgoć, chlorki, białka, polietylen, fosfor, metale i siarkę, by wymienić tylko kilka z nich. Obróbka wstępna chroni również sprzęt, maksymalizuje żywotność katalizatorów i zapewnia wysoką wydajność paliw odnawialnych na dalszych etapach produkcji.

 

Usuwanie zanieczyszczeń z tłuszczów i olejów
Najbardziej powszechnymi procesami usuwania zanieczyszczeń z tłuszczów i olejów są specjalne procesy odumieniania i adsorpcji. Z jednej strony, odgumowanie jest konieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu sprzętu, spadkowi ciśnienia w katalizatorze i utracie aktywności katalizatora. Adsorpcja, z drugiej strony, usuwa wszelkie pozostałości fosfatydów po odtłuszczaniu i zmniejsza zawartość metali. Istnieją również procesy opcjonalne, w tym łagodzenie chlorków i usuwanie polietylenu, aby zapewnić wysoką jakość odnawialnych źródeł energii.

 

Rozważania dotyczące projektu obróbki wstępnej HVO

Podczas projektowania systemu wstępnego oczyszczania HVO należy pamiętać o rodzajach stosowanych surowców, usuwaniu produktów ubocznych, lokalizacji zakładu, liczbie linii lub pociągów oraz dostępności. Krytyczne znaczenie ma również zarządzanie ściekami. Na przykład typowe procesy odszumiania i ograniczania zawartości chlorków generują ścieki odpowiadające do 10% przepływu oleju. Aby zmaksymalizować odzysk wody, recykling i ponowne wykorzystanie, projekt systemu wstępnego oczyszczania HVO musi również uwzględniać odpowiednie systemy zarządzania ściekami. Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego to kolejny aspekt, który umożliwiłby produkcję wody procesowej z wody o wysokim zasoleniu pochodzącej z pobliskich źródeł.

 

Dlaczego Alfa Laval?

Alfa Laval oferuje kompleksowe, wodo- i energooszczędne rozwiązania dla przemysłu olejów jadalnych i rafinacji ropy naftowej. Od produkcji surowych olejów do kompletnych instalacji rafinacji i modyfikacji tłuszczów, w tym systemów wstępnego oczyszczania HVO, wszystko to wspierane przez globalną sieć serwisową z lokalnymi przedstawicielstwami.

 

Ciekawi Cię obróbka wstępna HVO? Dowiedz się więcej.