Optymalizacja produkcji bioetanolu z wykorzystaniem uszczelkowych płytowych wymienników ciepła

Kiedy koszty eksploatacji i konserwacji wymienników ciepła kolumn destylacyjnych zaczęły gwałtownie wzrastać, producent bioetanolu Ethanol Energy zwrócił się do Alfa Laval. Audyt sprzętu wykazał, że kanały wymiennika ciepła były zbyt wąskie i nie były w stanie poradzić sobie z włóknistą cieczą o wysokiej zawartości suszonego zboża destylacyjnego z solubelem. Wymiana starych jednostek na trzy płytowo-ramowe wymienniki ciepła Alfa Laval WideGap z uszczelkami umożliwiła firmie Ethanol Energy maksymalizację czasu pracy, zminimalizowanie częstotliwości czyszczenia i kosztów, a także zwiększenie wydajności, jakości produktu i uzysku.

DATA 2023-11-28

Bioethanol.jpg

Ethanol Energy, jedyny producent suszonych ziaren gorzelniczych z solą (DDGS) w Republice Czeskiej, wytwarza bioetanol z bogatego w skrobię ziarna kukurydzy. Kolumna destylacyjna, będąca krytycznym elementem procesu separacji w produkcji bioetanolu, musi zapewniać niezawodną i ekonomiczną pracę.

 

Koniec z nieplanowanymi awariami

Z powodu częstego zatykania się wymienników ciepła w kolumnie destylacyjnej dostarczonych przez innego producenta, Ethanol Energy zwrócił się do Alfa Laval z prośbą o pomoc. Wymienniki ciepła z kanałami o średnicy 4,5 mm dostarczone przez innego producenta nie były przystosowane do pracy z cieczami o wysokiej zawartości włókien. Bazując na bogatym doświadczeniu w przetwarzaniu produktów ubocznych rolnictwa na bioetanol, eksperci Alfa Laval zalecili wymianę wadliwie działających jednostek na trzy wymienniki ciepła WideGap 200. Zapewnia to łatwy przepływ cieczy procesowej do kolumny destylacyjnej - bez pogorszenia wydajności.

 

"Wymiana starych jednostek na płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval WideGap z uszczelkami oznaczała mniej interwencji serwisowych, mniej nieplanowanych awarii i mniej stresu" - mówi kierownik techniczny Ethanol Energy. "Dzięki temu mogliśmy się skupić na zwiększeniu wydajności, jakości produktu i uzysku."

 

Ponad 80% oszczędności na konserwacji

Wykorzystując wymienniki ciepła Alfa Laval WideGap do wymiany ciepła w kolumnie destylacyjnej, firma Ethanol Energy zredukowała koszty konserwacji o ponad 80%. Zamiast wyłączać trzy wymienniki ciepła z eksploatacji w celu ich czyszczenia co dwa tygodnie, producent bioetanolu musi czyścić urządzenia WideGap tylko raz na trzy miesiące. Przekłada się to na zmniejszenie o 80% liczby przestojów w produkcji, wydłużenie czasu sprawności i znaczne oszczędności. Co więcej, ponieważ urządzenia WideGap nie wymagają częstego otwierania, uszczelki są mniej podatne na uszkodzenia i dzięki temu dłużej zachowują swoją trwałość.

 

Polegaj na solidnej wiedzy inżynierskiej i doświadczeniu w zakresie zastosowań

Dzięki współpracy z Alfa Laval, Ethanol Energy zyskał więcej czasu pracy i wyższą wydajność procesu produkcji bioetanolu. Większa elastyczność jest również dużą zaletą, biorąc pod uwagę masowe natężenie przepływu w zakładzie produkcji bioetanolu - 12 260 kg/h (strona gorąca) i 488 200 (strona zimna) z cieczą skraplaną/odparowywaną w ilości 12 260 kg/h (strona gorąca) i zero kg/h (strona zimna). Wszechstronne i wysoce wydajne płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval WideGap łatwo dostosowują się do zmieniających się wymagań procesowych poprzez proste dodanie płyt w celu zwiększenia wydajności. Alfa Laval przywiązuje dużą wagę do ścisłej współpracy z klientami, wspierając ich w osiąganiu celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne rozwiązania.