2022-11-09 Dane finansowe

Alfa Laval dostarcza wymienniki ciepła do największej na świecie fabryki zielonego wodoru

Alfa Laval podpisała umowę na dostawę kompaktowych wymienników ciepła do największej na świecie fabryki ekologicznego wodoru, która ma powstać na Bliskim Wschodzie. Obiekt, zasilany energią odnawialną, będzie częścią miasta Neom, zbudowanego od podstaw na północno-zachodniej pustyni.

Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), wodór jest jedną z wiodących opcji przechowywania energii ze źródeł odnawialnych. Produkcja ekologicznego wodoru ma jednak swoje wyzwania. Kiedy oczyszczona woda jest dzielona na wodór i tlen przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej, kluczowe jest utrzymanie stabilnej temperatury w elektrolizerze, aby zmaksymalizować wydajność. Rozdzielenie wody na dwa gazy generuje nadmiar ciepła, które musi być stale chłodzone. W projekcie fabryki ekologicznego wodoru, jest to realizowane poprzez zastosowanie energooszczędnych płytowych wymienników ciepła Alfa Laval.

Lokalizacja i infrastruktura Neom pozwoli na wygenerowanie 4 GW energii odnawialnej z energii słonecznej i wiatrowej, gdzie zakład produkcji zielonego wodoru wykorzysta około połowy tej energii. Będzie to największa fabryka zielonego wodoru i pierwsza instalacja o wielkości gigawata, produkująca 650 ton wodoru dziennie. Ten z kolei będzie wykorzystywany do produkcji 1,2 mln ton zielonego amoniaku rocznie.

"Nasza działalność w obrębie wodoru dobrze się rozwinęła w ciągu ostatnich lat i dziś dostarczamy wydajne wymienniki ciepła do różnych etapów procesu; do produkcji, dystrybucji i użytkowania" - mówi Thomas Møller, Prezes Działu Energii w Alfa Laval. "Dzięki naszym produktom i wiedzy fachowej będziemy nadal uczestniczyć w przyspieszaniu i skalowaniu tego obszaru, który jest tak ważny w osiągnięciu zerowej emisji netto".

Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) przewiduje, że całkowite zapotrzebowanie na wodór ze strony przemysłu wzrośnie o 44 procent do 2030 roku, przy czym coraz większe znaczenie będzie miał czysty wodór - w ciągu najbliższych 10 lat konieczne są szybkie działania, aby sprostać temu zapotrzebowaniu.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla zielonego wodoru:

Zielony wodór

O Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

 

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Mają one również znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, optymalizację procesów uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń.

W ten sposób Alfa Laval przyczynia się nie tylko do sukcesu swoich klientów, ale także do pozytywnych zmian środowiskowych. Codziennie ulepszamy świat - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.

                          www.alfalaval.com

Więcej infrmacji:
Eva Schiller

PR Manager
Alfa Laval

email: eva.schiller@alfalaval.com
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin                     
Head of Investor Relations
Alfa Laval     
Tel: +46 46 36 65 10         
Mobile: +46 730 46 30 90

Powiązane treści: