Obróbka serwatki w przetwórstwie białek roślinnych

 

 

 

Produkcja białka roślinnego wymaga dużej ilości wody, a wielu producentów boryka się z wysokimi kosztami operacyjnymi, a w najgorszym przypadku z niższą wydajnością produkcyjną z powodu ograniczonych dostaw wody.

Do 70% wody wykorzystywanej w procesie frakcjonowania na mokro trafia do strumienia serwatki. System oczyszczania serwatki Alfa Laval pozwala odzyskać większość wody procesowej, zmniejszyć ilość ścieków i wyodrębnić cenne białka i węglowodany. Ponadto systemy te można łatwo zintegrować zarówno z nowymi, jak i istniejącymi instalacjami.

water circle plantbased
protein recovery plant based

Zwiększenie wydajności dzięki odzyskiwaniu białka

Do 30% suchej masy serwatki składa się z rozpuszczalnych białek, peptydów i innych pochodnych aminokwasów, których nie można wyekstrahować w głównym procesie produkcyjnym.

Białka te mają doskonałą strawność i wysoką wartość rynkową. W rezultacie mogą być stosowane w różnych produktach, takich jak wysokiej jakości proszki białkowe, suplementy diety i produkty zdrowej żywności. Mogą być również stosowane jako składniki funkcjonalne w przetworzonej żywności, zapewniając teksturę, stabilność i inne pożądane właściwości.

Odzyskiwanie tych białek zwiększa ogólną wydajność operacji, poprawia wyniki finansowe, minimalizuje wytwarzanie odpadów i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego procesów produkcyjnych.

Alfa Laval oferuje zaawansowane systemy do wychwytywania tych białek, zarówno w postaci skoagulowanych białek, które można oddzielić przez odwirowanie, jak i białek funkcjonalnych przy użyciu separacji membranowej. Systemy te zostały zaprojektowane tak, aby były wydajne, niezawodne i łatwe w użyciu, pomagając zmaksymalizować wydajność i rentowność przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko.

Produkcja i sprzedaż koncentratu serwatki

Serwatka jest złożoną mieszaniną związków takich jak węglowodany, białka i sole. Zamiast pozwolić jej się zmarnować, można łatwo skoncentrować serwatkę i sprzedać ją jako cenny składnik lub prekursor dla dodatkowych procesów. Ponadto zagęszczanie serwatki zmniejsza ilość ścieków z instalacji, minimalizując wpływ działalności na środowisko.

Koncentrat serwatki może być sprzedawany jako składnik paszy dla zwierząt, zapewniając źródło białka i innych składników odżywczych. Koncentrat serwatki może być również wykorzystywany jako surowiec w procesach fermentacji, w których cukry i białka zawarte w serwatce są przekształcane w różne cenne produkty, takie jak biopaliwa, kwasy organiczne i enzymy. Trzecim zastosowaniem koncentratu serwatki jest produkcja biogazu, gdzie jest on wykorzystywany do produkcji odnawialnego metanu.

Alfa Laval oferuje systemy wyparne i membranowe zoptymalizowane pod kątem zagęszczania serwatki, a nasi eksperci chętnie pomogą firmom zmaksymalizować wydajność i rentowność przy jednoczesnym zminimalizowaniu ich wpływu na środowisko.

whey concentrace plant based
water recovery plant based

Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie wody

Około 70% wody wykorzystywanej w procesach ekstrakcji białek trafia do strumienia serwatki, a odzyskiwanie tej wody ma znaczący pozytywny wpływ na zużycie wody i zrównoważony rozwój.

Alfa Laval oferuje zaawansowane systemy odparowywania i membran do odzyskiwania wody ze strumieni serwatki. Odzyskana woda może być wykorzystana do celów czyszczących lub dalej oczyszczana w celu potencjalnego ponownego wykorzystania w instalacji.

Oprócz korzyści dla środowiska, odzyskiwanie wody zmniejsza również koszty zakupu i uzdatniania wody oraz poprawia rentowność procesów produkcyjnych.

Systemy odparowywania i membrany Alfa Laval są zaprojektowane tak, aby były wydajne, niezawodne i łatwe w użyciu, pomagając firmom zmaksymalizować odzysk wody i zminimalizować ich wpływ na środowisko.

.

Przykład systemu obróbki serwatki

AL_Process & Flowchart_Plant-based_230523_2-C.jpg

W pełni dostosowane systemy oczyszczania serwatki

W pełni dostosowane systemy oczyszczania serwatki

W zależności od warunków operacyjnych i wymagań, nasi eksperci ds. zastosowań zaprojektują system oczyszczania serwatki, który idealnie spełni Twoje potrzeby. Powyższy wykres procesowy pokazuje jeden możliwy przykład, w którym odzyskuje się białko, węglowodany i wodę.

Zalety tego systemu obejmują:

  • Odzyskana woda może być ponownie wykorzystana do płukania i CIP lub w głównym procesie.
  • Zwiększona wydajność dzięki odzyskiwaniu białka.
  • Znaczne zmniejszenie ilości ścieków i poziomu BZT.

Zasada działania

Na pierwszym etapie procesu serwatka jest podgrzewana za pomocą ekonomizerów i bezpośredniego wtrysku pary, co powoduje koagulację białka. Koagulowane białko jest następnie oddzielone od cieczy za pomocą dekantera, a następnie wysyłane do suszarki.

Faza płynna z dekantera jest wysyłana do systemu odparowania, w którym woda jest gotowana, pozostawiając koncentrat składający się głównie z węglowodanów i soli, który może być wykorzystywany w produkcji biogazu lub bioetanolu.

Skroplona woda z systemu odparowania jest oczyszczana za pomocą systemu membrany odwróconej osmozy przed ponownym użyciem, w procesie głównym lub do czyszczenia lub CIP.

Permeat (tj. odfiltrowana woda) może być ponownie użyty do czyszczenia, a retentat (reszta) jest wysyłany do oczyszczalni ścieków.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

 Rozwiązania serwisowe

MF 1044413 adjusted XL

Łącząc systemowe podejście do usług z rozległą wiedzą na temat procesów, optymalizujemy wydajność całego procesu, identyfikując i usuwając pierwotne przyczyny problemów.

Oferujemy pełen zakres usług obejmujących cały okres eksploatacji instalacji. Nasza globalna sieć usług obejmuje prawie 100 krajów, co oznacza, że szybkie i profesjonalne wsparcie jest zawsze blisko.

Aby uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji, zalecamy zawarcie umowy serwisowej Alfa Laval. To w pełni dostosowane rozwiązanie serwisowe upraszcza budżetowanie i maksymalizuje wydajność i czas pracy bez przestojów. Koncentrując się na codziennej pracy, zajmujemy się planowaniem, zaopatrzeniem i realizacją wymaganych działań serwisowych.

Dowiedz się więcej o serwisie

 Kluczowe produkty