Kalkulator Energy Hunter - Wartość Serwisu

Informacje o kalkulatorze Energy Hunter:
Niniejsze narzędzie kalkulatora wartości jest dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak jest dostępne" wyłącznie dla wygody i celów ilustracyjnych. Korzystanie z Kalkulatora wartości odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, a Alfa Laval AB (publ) i jej podmioty stowarzyszone ("Alfa Laval") wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Kalkulatora wartości i wszystkich informacji lub wyników korzystania z niego, w tym między innymi poprawności, przydatności, dokładności obliczeń i wyników, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania lub celu oraz nienaruszania praw. W żadnym wypadku Alfa Laval nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione lub spowodowane przez użycie Kalkulatora Wartości i/lub informacji lub wyników jego użycia.

Przyspieszenie poszukiwania energii z odzysku

Efektywność energetyczna jest w naszym DNA. Jest to coś, co rozwijamy od prawie dekady. W rzeczywistości rozwiązania Alfa Laval w zakresie wymiany ciepła pozwalają zaoszczędzić 100 GW energii w przemyśle każdego roku. To wystarczająca ilość energii do ogrzania 20 milionów domów.

Odkryliśmy, że zawsze istnieje możliwość ponownego wykorzystania energii odpadowej poprzez zmianę programu czyszczenia i konserwacji lub aktualizację konfiguracji. Obejrzyj film i dowiedz się, jak Alfa Laval może pomóc.

Więcej o Energy Hunter