Odzysk paliw z odpadów

Odpady olejowe to potencjalnie bogata energetycznie mieszanina oleju opałowego, wody i zawieszonych cząstek. Alfa Laval PureDry to jedyne rozwiązanie, które skutecznie rozdzielając trzy fazy, pozwala odzyskiwany olej wykorzystać panownie jako paliwo.

Waste fuel recovery 640x360

Odzysk paliwa z odpadów olejowych

Alfa Laval PureDry to kompaktowy, wysokowydajny system oczyszczania odpadów paliwowych. Jeśli tylko spełniony jest warunek, że w odpady z systemu paliwowego silnika są oddzielane od odpadów z systemu oleju smarnego, można z odpadów paliwowych odzyskać dobrej jakości paliwo, które może być użyte w silnikach Diesla lub w kotłach.

System PureDry pozwala odzyskać znaczną ilość paliwa i umożliwia operatorom elektrowni osiągnięcie znacznych przychodów. Ponadto, eliminuje praktycznie zaolejone odpady, przeznaczone do utylizacji, które są redukowane do postaci suchych cząstek. W niektórych przypadkach oszczędności wygenerowane na kosztach utylizacji odpadów są wyższe, niż oszczędności na paliwie.

System jest łatwy do zainstalowania w dowolnej lokalizacji, posiada trwałą konstrukcję i zawiera tylko dwie główne części ruchome: bęben i wkład spiralny.