PureDry

Odzyskiwanie oleju przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utylizacji odpadów. Alfa Laval PureDry jest zautomatyzowanym systemem, który rozdziela zużyty olej na trzy fazy: oczyszczony olej, wodę i supersuche cząstki stałe.

污泥处理设备PureDry污泥处理离心机-oil cleaning system

Zautomatyzowany i modułowy

  • Przetwarza w sposób ciągły przy natężeniu przepływu do 300l/h
  • Kompaktowy, modułowy system, do zainstalowania w każdej przestrzeni
  • Integracja z systemami pokładowymi
  • Inteligentna automatyka dostosowuje sterowanie procesem do warunków podawania paszy
  • Nie zużywa wody ani nie generuje dodatkowych odpadów
Alfa Laval PureDry cuts your waste handling and disposal costs. The system eliminates your oily waste by removing water and concentrating solids to a super-dry sludge. Its efficiency allows you to reduce holding tank volumes, freeing up space. You can even achieve fuel savings of up to 0,4% if FO and LO waste are stored separately.

Znaczne oszczędności na przetwarzaniu zużytego oleju

Dzięki usuwaniu wody z oleju odpadowego i zagęszczaniu substancji stałych do postaci supersuchego szlamu (zwykle 15-25 kg/24 h) PureDry obniża koszty zagospodarowania oleju odpadowego i szlamu, eliminując w ten sposób odpady olejowe i związane z nimi koszty usuwania. 

Wydajność systemu w zakresie osuszania zaolejonych strumieni odpadów oznacza, że można zmniejszyć objętość zbiorników na olej odpadowy i ścieki, zwalniając w ten sposób cenne miejsce na pokładzie statku lub w elektrowni.

Ponadto możliwe jest odzyskiwanie paliwa odpadowego, gdy szlam oleju opałowego jest oddzielony od szlamu oleju smarowego (oddzielne zbiorniki szlamu) - możliwa jest oszczędność paliwa zazwyczaj do 0,4 %.

Niezawodne działanie

Wyjątkowo prosta konstrukcja separatora zapewnia łatwą i niezawodną obsługę. System rozdziela zużyty olej na trzy fazy: oczyszczony olej, supersuche cząstki stałe, które mogą być usuwane jako suche odpady, oraz wodę wystarczająco czystą, aby można ją było skierować do systemu zęzowego. Inteligentna automatyka dostosowuje sterowanie procesem do zmiennych warunków zasilania. Nie ma zużycia wody i nie powstają żadne dodatkowe odpady.

Kompaktowa konstrukcja modułowa

Kompaktowy system PureDry składa się z modułu pompowego z dozownikiem emulgatora, modułu grzewczego, modułu separacji i jednostki sterującej. Jego modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność montażu w dogodnym miejscu i umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami pokładowymi.

Zintegrowana koncepcja oczyszczania oleju odpadowego/wody płuczącej

W połączeniu z systemem PureBilge firmy Alfa Laval, PureDry tworzy kompletne, zintegrowane rozwiązanie do oczyszczania szlamu i wody zęzowej, które umożliwia osuszanie wszystkich zaolejonych strumieni ścieków na statku lub w elektrowni. PureDry oddziela olej, koncentruje cząstki stałe do postaci supersuchego szlamu, który może być składowany jako suchy odpad, i kieruje wodę do systemu zęzowego. PureBilge zajmuje się następnie dokładnym oczyszczeniem zaolejonej wody przed jej odprowadzeniem za burtę.

Linia paliwowa Alfa Laval

Linia paliwowa Alfa Laval zapewni ochronę silnika i efektywność energetyczną, a jednocześnie zgodność z nowymi przepisami.

water flare

Zasada działania

.

System oczyszczania odpadów zaolejonych PureDry przetwarza w sposób ciągły szlam, oddzielając olej, wodę i substancje stałe. Składa się on z modułu pompowego z dozownikiem, modułu grzewczego, modułu separatora i jednostki sterującej.

Funkcja rozdzielania

Misa wirówki zawierająca stos dysków obraca się z dużą prędkością, a cząstki stałe z podawanego oleju odpadowego gromadzą się na jej obwodzie. Z peryferii cząstki stałe są stale odprowadzane za pomocą opatentowanego urządzenia w kształcie spirali zwanego XCavator do zbiornika pod separatorem. Ilość cząstek stałych zgromadzonych w zbiorniku jest stale monitorowana za pomocą czujnika wagowego.  

Tarcza zgarniająca olej, która stanowi część bębna wirówki, stale odprowadza odzyskany olej z wirówki przez wylot oleju pod ciśnieniem. Olej jest kierowany do zbiornika podtrzymującego odzysk oleju. Wbudowana tarcza zgarniająca wodę stale odprowadza oddzieloną wodę przez wylot wody. Chociaż podczas rozruchu do bębna dodawana jest woda uszczelniająca, nie trzeba dodawać więcej wody, a zatem w samym procesie nie powstają żadne dodatkowe odpady.

Zasada działania procesu

System działa przy natężeniu przepływu do 500 litrów (typowo 150 do 200 litrów) na godzinę. Wyporowa pompa zasilająca pracująca ze stałym natężeniem przepływu kieruje zużyty olej do układu. Ciecz procesowa przechodzi następnie przez sito dupleksowe, które zatrzymuje duże cząstki, do podgrzewacza. W celu uzyskania optymalnej wydajności separacji, podgrzewacz podnosi temperaturę nieprzetworzonej cieczy do wymaganej temperatury zasilania 95°C.

Trójdrożny zawór przełączający kieruje olej odpadowy do stopnia separacji, jeśli spełnione są wszystkie warunki procesu, takie jak temperatura i ciśnienie zasilania. W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej, utraty ciśnienia roboczego, awarii zasilania lub niespełnienia dowolnego z zadanych warunków zawór kieruje olej odpadowy z powrotem do zbiornika na olej odpadowy.

Woda jest następnie przekazywana albo do systemu oczyszczania wody zęzowej w celu dalszego przetwarzania, aby zapewnić, że spełnia normy IMO dotyczące zrzutu za burtę, albo z powrotem do zbiornika na zużyty olej, w zależności od warunków procesu.

W celu zwiększenia wydajności w obecności stabilnych emulsji, do zestawu dołączona jest jednostka dozująca demulgator. Jednostka ta jest podłączona przed etapem pompowania w celu wymieszania demulgatora Alfa Laval bezpośrednio z paszą.

Proces jest stale monitorowany i kontrolowany przez system sterowania EPC 60 w celu zapewnienia w pełni automatycznej pracy.

PureDry cut