Alfa Laval - Rozwiązanie problemów z wymiennikami ciepła

Rozwiązywanie problemów z płytowymi wymiennikami ciepła

Czy masz problemy z uszczelkowymi płytowymi wymiennikami ciepła? Czy występują przecieki na zewnątrz urządzenia, przecieki wewnątrz urządzenia lub nieoczekiwane spadki ciśnienia? Zidentyfikuj możliwe przyczyny za pomocą naszego internetowego narzędzia do rozwiązywania problemów!

Jeśli potrzebujesz dalszego wsparcia, nasi doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści są do Twojej dyspozycji i zapewniają natychmiastowe wsparcie na miejscu i poza nim, aby rozwiązać każdy problem związany z Twoim urządzeniem. Znajdujemy przyczyny nieplanowanych przestojów i zapewniamy, że sprzęt działa tak dobrze, jak to tylko możliwe. Ponadto identyfikujemy i zapobiegamy niebezpiecznym sytuacjom, aby poprawić warunki pracy personelu.

Service man hanging plates

.

GPHE new gasket close-up.jpg

Problemy z przeciekami

W wymiennikach ciepła mogą wystąpić różne problemy z nieszczelnościami. Mamy nadzieję, że dzięki prostemu narzędziu do rozwiązywania problemów, będziemy w stanie pomóc Ci zidentyfikować przyczyny problemów i rozwiązać niektóre z nich za pomocą naszych wskazówek. Alfa Laval może Ci pomóc:

 • Wybór i testowanie materiałów
 • Wymiana części
 • Regeneracja
 • Ocena wizualna
 • Audyt stanu technicznego

Jakich problemów z przeciekami doświadczasz w swoim płytowym wymienniku ciepła ? 

Wyciek uszczelki spowodowany starzeniem się Media wyciekają na zewnątrz, a uszczelki są widoczne częściowo z boku pakietu płyty Pęcznienie lub rozpuszczanie się uszczelki 

Media przeciekają na zewnątrz, uszczelki są popękane i wypchnięte z boku Zewnętrzne przecieki, uszczelki luźno wiszą  

 

Przyczyną wycieku mogą być zestarzałe uszczelki. Uszczelki są stwardniałe, są na nich rysy, a wyciek wskazuje na problemy.

Możliwe przyczyny: 

 • Uszkodzenie materiału z powodu wieku lub wysokiej temperatury
 • Obecność utleniacza w strumieniu technologicznym
 • Nieodpowiednia lub zbyt skoncentrowana ciecz czyszcząca
 • Gęstość NBR na ozon
Proponowane rozwiązania :
 1. Wymienić uszczelki, jeśli przyczyną jest wiek. Sprawdzić kompatybilność uszczelek z mediami i w razie potrzeby zmodernizować materiał. Można również przeprowadzić pełną regenerację w najbliższym centrum serwisowym Alfa Laval.
 2. Jeżeli przyczyną jest system CIP (Cleaning-in-Place), należy zweryfikować metodę i płyn czyszczący.
W celu zapobiegania:
 1. Wymiana uszczelek w zalecanych odstępach czasu zapobiegnie awariom spowodowanym wiekiem.
 2. W innych okolicznościach należy rozważyć zmianę elastomeru na inny, aby zapewnić kompatybilność z mediami lub zmianę stopu blachy, aby zapobiec korozji.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Media w moim urządzeniu przeciekają na zewnątrz. Uszczelki są częściowo widoczne z boku pakietu płyt.

Możliwe przyczyny: 

 • Uderzenia hydrauliczne, pęcznienie uszczelki z powodu niekompatybilności z medium lub zdeformowane rowki uszczelki.
 • Nie dokręcony pakiet płyt.
 • Zatykanie w połączeniu z wysokim ciśnieniem.
 • Zerwane połączenie klejowe w połączeniu z wysokim ciśnieniem.
Proponowane rozwiązania :
 1. Przeprowadzić ponowne uszczelnienie lub modernizację do epoksydowego systemu mocowania.
 2. Upewnić się, że uszczelki są kompatybilne z procesem i potwierdzić, że w rowku uszczelki nie występują odkształcenia.
 3. Sprawdzić procedury rozruchowe, proces, pompy i zawory.
W celu zapobiegania:
 1. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w celu uzyskania informacji o prawidłowych procedurach rozruchu i wyłączania.
 2. Podczas otwierania zaworów należy najpierw otworzyć wylot, a następnie powoli otworzyć wlot. Należy uważać, aby nie dokręcić zbyt mocno wymiennika ciepła i upewnić się, że urządzenie jest dokręcone zgodnie z zalecanym wymiarem A, aby zapewnić kontakt metal-metal.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

W moim urządzeniu nastąpiło spęcznienie lub rozpuszczenie uszczelki. Trudno jest uszczelnić urządzenie po otwarciu..

Możliwe przyczyny: 

 • Wchłanianie mediów procesowych lub cieczy czyszczących.
 • Uszczelka nie jest kompatybilna z mediami. 
Proponowane rozwiązania :
 1. Zmienić na inny materiał elastomerowy, który jest dostosowany do mediów.
 2. Ponownie przeanalizować wybór mediów czyszczących.
W celu zapobiegania:
 1. Przed zakupem należy dostarczyć raport o jakości mediów i wody, aby wybrać najlepszy "zalecany" materiał uszczelki.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Media w moim urządzeniu przeciekają z zewnątrz. Uszczelki są popękane i wysunięte z boku. Brakuje kawałków gumy. 

Możliwe przyczyny: 

 • Powstaje pęknięcie, które rozprzestrzenia się w materiale gumowym.
 • Uszczelka nie jest umieszczona w środku rowka uszczelniającego, lecz na krawędzi.
 • Agresywne "zjadanie" materiału przez media.
 • Objętość wzrasta w wyniku działania wysokiej temperatury.
Proponowane rozwiązania :
 1. Wymienić uszczelki i rozważyć modernizację do innego materiału.
 2. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymiany uszczelek i zamknięcia urządzenia.
 3. Zwiększyć temperaturę powyżej 100C, jeśli to możliwe.
W celu zapobiegania:
 1. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w zakresie prawidłowych procedur rozruchu i wyłączania.
 2. Zapewnić odpowiednie szkolenie dla operatorów.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

W moim urządzeniu występują przecieki zewnętrzne i/lub uszczelki luźno zwisają przy otwieraniu płyty.

Możliwe przyczyny: 

 • Dla jednostek klejonych
  • Uszkodzenie połączenia klejonego
  • Zabrudzony rowek uszczelki płyty
  • Zabrudzona uszczelka
  • Niezadowalające utwardzenie kleju
  • Nieodpowiedni klej dla danego procesu
 • Dla zespołów bezklejowych
  • Przesunięcie
  • Nieprawidłowy montaż
Proponowane rozwiązania :
 1. W przypadku drobnych elementów należy użyć kleju naprawczego, a w przypadku poważniejszych elementów należy rozważyć przeprowadzenie pełnej regeneracji pakietu płyt przy użyciu odpowiedniego kleju i procedury.
 2. Umieść uszczelkę bezklejową prawidłowo w rowku, być może trzeba będzie użyć taśmy do zamocowania i starannie ją zamknąć.
W celu zapobiegania:
 1. Upewnij się, że wyczyściłeś uszczelkę, wyczyściłeś rowek uszczelki, postępuj zgodnie z instrukcją utwardzania i sprawdź, czy uszczelka jest zamocowana we właściwym miejscu.
 2. Sprawdź typ kleju.
 3. Sprawdzić, czy uszczelka znajduje się w rowku i ostrożnie go zamknąć.
 4. Zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla operatorów. 

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

.

reconditioning_post_cleaning_inspection.jpg

Problemy z wydajnością

Mogą wystąpić problemy z wydajnością, takie jak cykliczne odchylenia, stopniowe odchylenia, jak również natychmiastowe odchylenia wydajności. Alfa Laval może Ci pomóc: 

 • Przeprojektowanie i optymalizacja
 • Wizaualna ocena stanu technicznego
 • Audyt Wydajności
 • Czyszczenie w systemie CIP
 • Części zamienne
 • Audyt stanu technicznego
 • Regeneracja
 • Inspekcja
 • Szkolenie
 • Nowa jednostka

Jakich problemów wydajnościowych doświadczasz w swoim płytowym wymienniku ciepła?

Wysoki spadek ciśnienia lub obniżona sprawność cieplna - odchylenie sprawności cyklicznej

Spadek ciśnienia lub obniżona sprawność cieplna - stopniowe odbieganie wydajności  Przeciek mediów technologicznych do użytkowych i odwrotnie  

Spadek ciśnienia lub obniżona sprawność cieplna - natychmiastowe odchylenie wydajności  Nierównomierny rozkład temperatury  

Spadek ciśnienia lub obniżona wydajność cieplna - możliwe wycieki mediów 

 

Doświadczam wysokiego spadku ciśnienia lub obniżonej wydajności cieplnej, co wpływa na wydajność systemu. Jest to cykliczne odchylenie wydajności.

Możliwe przyczyny: 

 • Sezonowe zmiany temperatury lub niestabilny proces.
Proponowane rozwiązania :
 1. Potwierdzić rzeczywiste parametry w porównaniu z parametrami z oryginalnego projektu wymiennika ciepła.
 2. Jeśli rozważasz przeprojektowanie lub optymalizację, sprawdź naprężenia własne ściany płyty kanałowej lub alternatywne opcje tłoczenia płyty.
W celu zapobiegania:
 1. Dokładna ocena na etapie projektowania, uwzględniająca najlepsze możliwe rozwiązanie, biorąc pod uwagę zmiany temperatury w ciągu roku.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Doświadczam wysokiego spadku ciśnienia lub obniżonej wydajności cieplnej, co ma wpływ na wydajność systemu i/lub czas pracy. Odchylenie wydajności następuje stopniowo.

Możliwe przyczyny:

 • Nagromadzenie niepożądanych substancji na powierzchni.
 • Niskie naprężenia styczne na ścianach kanału płytowego.
 • Warunki pracy odbiegają od parametrów projektowych. Reakcje chemiczne, opady itp. Możliwa niewłaściwa dystrybucja, gdy PHE są w układzie równoległym.
Proponowane rozwiązania :
 1. Przeprowadzić czyszczenie chemiczne lub mechaniczne.
 2. Potwierdzić, że rzeczywiste natężenie przepływu jest zgodne z zamierzonym natężeniem przepływu w projekcie wymiennika ciepła.
 3. Rozważyć przeprojektowanie lub usunięcie płyt, dokonać przeglądu naprężeń ściskających ścianę płyty kanałowej lub alternatywnych opcji tłoczenia płyt.
 4. Rozważyć instalację filtrów wewnętrznych.
W celu zapobiegania:
 1. Zoptymalizowane procedury czyszczenia na miejscu (CIP), przeprowadzane zgodnie z instrukcjami, to najlepszy sposób radzenia sobie z zanieczyszczeniami.
 2. Można również usunąć płyty, aby zwiększyć naprężenia ściskające, zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła lub rozważyć różne głębokości tłoczenia płyt.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Medium technologiczne przecieka do medium użytkowego lub odwrotnie. Powoduje to niewielkie zmiany w przewodności cieplnej. Jest to stopniowe odchylenie wydajności.

Możliwe przyczyny:

 • W wyniku korozji lub pęknięcia zmęczeniowego na płytach wymiennika ciepła powstał otwór.
Proponowane rozwiązania :
 1. Wykonaj test wodny z płytami zainstalowanymi w urządzeniu. Otwórz przeciwległy otwór portu, aby sprawdzić, czy woda nie bulgocze, co wskaże Ci miejsce wycieku.
 2. Należy rozważyć modernizację materiału, z którego wykonane są płyty, poprzez zastosowanie alternatywnych stopów. Jeśli problem jest związany ze zmęczeniem, należy sprawdzić, czy nie występują skoki lub wzrosty ciśnienia roboczego.
W celu zapobiegania:
 1. Unikaj skoków ciśnienia i upewnij się, że wybrałeś właściwy materiał w początkowej fazie projektowania.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Doświadczam wysokiego spadku ciśnienia lub obniżonej sprawności cieplnej, co wpływa na wydajność systemu i/lub czas pracy. Jest to natychmiastowe odchylenie wydajności.

Możliwe przyczyny:

 • Wielkość cząstek stałych w mediach przekracza głębokość tłoczenia płyt kanałowych.
 • W strumieniu obecne są zanieczyszczenia.
Proponowane rozwiązania :
 1. Zidentyfikować największy rozmiar i ilość cząstek stałych w medium. 
 2. Przepłukać filtr, zainstalować filtry rzędowe lub rozważyć alternatywną głębokość tłoczenia płyt.
W celu zapobiegania:
 1. Zainstalować filtry portowe lub sita, jeśli zanieczyszczenia zajmują więcej niż 50% wolnego kanału. Inną opcją jest modernizacja do płyt z większym wolnym kanałem (np. płyty o szerokiej szczelinie).
 2. Przed uruchomieniem procesu (po raz pierwszy lub po zatrzymaniu pracy systemu) przepłukać rury, aby upewnić się, że żadne obce zanieczyszczenia nie dostały się do PHE.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Nierównomierny rozkład temperatury w urządzeniu od momentu, gdy natężenie przepływu stwarza warunki do nierównomiernego rozkładu. Temperatura na wylocie różni się pomiędzy równoległymi jednostkami. Jest to natychmiastowe odchylenie wydajności.

Możliwe przyczyny:

 • Nierównomierny rozkład przepływu spowodowany warunkami pracy odbiegającymi od parametrów projektowych.
 • Nieprawidłowa konstrukcja
Proponowane rozwiązania :
 1. Przeprojektowanie w celu uzyskania bardziej równomiernego rozkładu przepływu na jednostki równoległe (lub usunięcie jednej jednostki).
 2. Jeśli jest w jednym urządzeniu, należy rozważyć wymianę na urządzenie o większym rozmiarze portu lub dodać urządzenie równolegle.
W celu zapobiegania:
 1. Należy zawsze dokładnie sprawdzić rzeczywiste warunki w porównaniu z parametrami projektowymi.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Doświadczam wysokiego spadku ciśnienia lub obniżonej wydajności cieplnej, co wpływa na wydajność systemu i/lub czas pracy. Obserwuję wycieki mediów w moim urządzeniu. Natychmiast pojawiają się odchylenia w wydajności.

Możliwe przyczyny:

 • Może to być spowodowane niewłaściwym montażem płyt. Płyty mogły zostać źle zamontowane lub w niewłaściwej kolejności po przerwie serwisowej.
 • Może to być spowodowane nieprawidłowym montażem lub użyciem niewłaściwych części podczas produkcji. 
Proponowane rozwiązania :
 1. Sprawdź wzór plastra miodu na boku GPHE, aby upewnić się, że jest jednolity.
 2. Sprawdzić i zweryfikować specyfikację wymiennika ciepła w stosunku do dokumentacji dostarczonej wraz z wymiennikiem ciepła.
 3. Otworzyć wymiennik ciepła i sprawdzić, czy płyty są ułożone w tej samej kolejności, co na liście zawieszonych płyt.
W celu zapobiegania:
 1. Podczas serwisowania należy zaznaczyć linię ukośną na boku pakietu płyt i/lub ponumerować każdą z płyt w odpowiedniej kolejności, w jakiej wiszą w wymienniku ciepła.
 2. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją obsługi i listą zawieszania płyt.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

.

gphe-640x360.jpg

Uszkodzone części 

Wymienniki ciepła mogą ulegać uszkodzeniom. Mamy nadzieję, że dzięki temu prostemu narzędziu do rozwiązywania problemów, będziemy w stanie pomóc Ci w sprawdzeniu, czy wymiennik ciepła jest uszkodzony przy pomocy kilku objawów. Alfa Laval może Ci pomóc: 

 • Ocena
 • Wymiana części
 • Szkolenie

Jakiego rodzaju uszkodzeń doświadczasz w swoim płytowym wymienniku ciepła?

Uszkodzenia płyty/pakietu płyt  Uszkodzenia ramy/części ramy  Uszkodzenia uszczelek  

 

Na płytach i pakietach płyt można dostrzec uszkodzenia takie jak deformacje, ślady, zadrapania, rdzę, wężowatość itp. 

Możliwe przyczyny: 

 • Wymiennik mógł zostać upuszczony lub uszkodzony przez ciężarówkę/narzędzie podczas transportu lub podczas przenoszenia na miejsce.
 • Rdza może być normalnym zużyciem w zależności od środowiska i wieku wymiennika. Niektóre uszkodzenia nie muszą powodować przecieków (jeszcze), a jeszcze inne nie mają wpływu na wydajność.
Proponowane rozwiązania :
 1. Zapisać uszkodzenia, sprawdzić instrukcję obsługi w celu uzyskania wskazówek.
 2. Dokonaj oceny ryzyka, jeśli zostanie uznane za bezpieczne, możesz rozważyć przeprowadzenie próby szczelności w temperaturach roboczych.
 3. W razie wątpliwości zrobić serwis przy następnym przeglądzie.
W celu zapobiegania:
 1. Z wymiennikiem ciepła należy obchodzić się ostrożnie.
 2. Należy używać właściwych narzędzi i zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Na ramach/ pakietach ram można dostrzec uszkodzenia takie jak deformacje, ślady, zadrapania, rdzę, wężykowanie itp.

Możliwe przyczyny: 

 • Wymiennik mógł zostać upuszczony lub uszkodzony przez ciężarówkę/narzędzie podczas transportu lub podczas przenoszenia na miejsce.
 • Rdza może być normalnym zużyciem w zależności od środowiska i wieku wymiennika. Niektóre uszkodzenia nie muszą powodować przecieków (jeszcze), a jeszcze inne nie mają wpływu na wydajność.
Proponowane rozwiązania :
 1. Zapisać uszkodzenia, sprawdzić instrukcję obsługi w celu uzyskania wskazówek.
 2. Dokonaj oceny ryzyka, jeśli zostanie uznane za bezpieczne, możesz rozważyć przeprowadzenie próby szczelności w temperaturach roboczych.
 3. W razie wątpliwości zrobić serwis przy następnym przeglądzie.
W celu zapobiegania:
 1. Z wymiennikiem ciepła należy obchodzić się ostrożnie.
 2. Należy używać właściwych narzędzi i zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo. 

 

Na uszczelkach można dostrzec uszkodzenia takie jak deformacje, ślady, zadrapania, rdzę, wężykowanie itp.

Możliwe przyczyny: 

 • Mogła zostać porysowana podczas przenoszenia na miejsce. 
 • Pęknięcia lub stwardnienia mogą być normalnym zużyciem w zależności od środowiska i wieku (pęknięcia spowodowane ozonem). Uszkodzenia mogą nie powodować przecieków (jeszcze), a niektóre uszkodzenia nie będą miały większego wpływu na wydajność (krótsza żywotność).
Proponowane rozwiązania :
 1. Zapisać uszkodzenia, sprawdzić instrukcję obsługi w celu uzyskania wskazówek.
 2. Dokonaj oceny ryzyka, jeśli zostanie uznane za bezpieczne, możesz rozważyć przeprowadzenie próby szczelności w temperaturach roboczych.
 3. W razie wątpliwości zrobić serwis przy następnym przeglądzie.
W celu zapobiegania:
 1. Z wymiennikiem ciepła należy obchodzić się ostrożnie.
 2. Należy używać właściwych narzędzi i zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Czy te sugestie pomogły? Jeżeli nie, skontaktuj się z nami  telefonicznie lub mailowo.