Herobanner VCA

Wizualna ocena stanu technicznego

Proaktywne podejście do bezpieczeństwa i czasu sprawności płytowych wymienników ciepła

Zoptymalizuj swój płytowy wymiennik ciepła

Uszczelkowy płytowy wymiennik ciepła jest urządzeniem stacjonarnym, bez części ruchomych, ale mimo to wymaga rutynowej konserwacji w celu optymalizacji działania - tak jak każde inne krytyczne urządzenie procesowe w zakładzie produkcyjnym. Jednakże, częstotliwość konserwacji wymienników ciepła może się znacznie różnić w zależności od różnych czynników, takich jak: media, temperatura i ciśnienie. Dlatego tak ważna jest ocena sprawności uszczelkowego płytowego wymiennika ciepła.

Wizualna Ocena Stanu Technicznego Alfa Laval pozwoli Ci na szybki przegląd stanu Twojego uszczelkowego wymiennika ciepła. Uzyskasz wgląd w rzeczywisty stan urządzenia, jego szczegółowy stan mechaniczny, konieczność naprawy i prognozę pozostałej żywotności uszczelek.

Dostarczymy Państwu również raport zawierający:

  • Dane urządzenia z uwzględnieniem wszelkich zmian i adaptacji
  • Zdjęcia i opis obszarów problemowych
  • Obraz termiczny urządzenia wraz z interpretacją
  • Nasze podsumowanie wyników i zalecenia.

Podczas wizualnej oceny stanu technicznego ściśle współpracujemy z klientem, aby zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy, które wymagają uwagi. Użycie kamery termowizyjnej umożliwia nam ocenę wydajności cieplnej i sformułowanie zaleceń w celu utrzymania wymienników ciepła w najlepszym stanie operacyjnym w oparciu o nasze ustalenia i analizę. Dzięki naszym zaleceniom możesz zaplanować konserwację w dogodnym dla Ciebie terminie, a Alfa Laval może na miejscu udzielić porad dotyczących bezpieczeństwa.

VCA_phone.png

Want to know more? Download the leaflet

Co zyskujesz, dzięki wizualnej ocenie stanu technicznego?

Szczegółowy raport z obrazem termicznym i zaleceniami dla każdego GPHE

Po naszej wizycie dostarczymy Państwu szczegółowy raport dla każdej jednostki, którą badaliśmy. Raport będzie zawierał obraz termiczny, jak również inne istotne dane dotyczące wymiennika ciepła oraz nasze spostrzeżenia i zalecenia dotyczące optymalnej wydajności urządzenia.

hanger-plate-Vignette 640x360

Szybka realizacja - bez konieczności otwierania jednostek

VCA najlepiej przeprowadzać przy działającym urządzeniu. Pozwala to na wykonanie zdjęcia termicznego. Każde urządzenie jest zazwyczaj oceniane w czasie krótszym niż 5 minut, w zależności od wielkości i dostępności.

alfa-laval-service-and-support 2-640x360

Powiadomienia o potencjalnych problemach z bezpieczeństwem i wydajnością wymiennika

W Alfa Laval bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Wszyscy nasi technicy serwisowi są przeszkoleni w zakresie bezpiecznej pracy i poinformują Cię, jeżeli zauważą jakiekolwiek problemy związane z bezpieczeństwem. Wydajność wymiennika ciepła zostanie oceniona na podstawie obrazu termicznego oraz informacji otrzymanych od Ciebie.

heat-exchangers 640x360

Uzyskaj krótko- i długoterminowe zalecenia dotyczące konserwacji

W oparciu o nasze ustalenia i dialog z Państwem możemy przedstawić krótko- i długoterminowe zalecenia dotyczące konserwacji. Pozwoli to Państwu zaplanować konserwację i ustalić priorytety działań.

plant sun Vignette 640x360

Planuj działania konserwacyjne w oparciu o nasze ustalenia

Większość naszych klientów woli planowaną konserwację niż naprawy awaryjne, które zawsze są uciążliwe. Nasze wnioski i wiedza na temat wymienników ciepła pozwolą nam pomóc Państwu w ustaleniu priorytetów działań konserwacyjnych i wyborze tego, co należy zrobić teraz, a co można odłożyć na później.

VCA-service Vignette 640x360