10 wskazówek jak utrzymać wymienniki ciepła

10 wskazówek jak utrzymać płytowe wymienniki ciepła w najlepszym stanie technicznym

  1. Upewnij się, że warunki robocze (temperatura i natężenie przepływu) odpowiadają specyfikacji projektowej.

  2. Przy uruchomieniu, odpowietrz najpierw wymiennik ciepła otwierając i zamykając powoli zawory

  3. Wykorzystuj w instalacji przed wymiennikiem filtry oraz sita, aby usunąć zanieczyszczenia stałe i chronić wymiennik ciepła.

  4. Codzinnie sprawdzaj zmiany temperatury i ciśnienia mediów oraz wymiennik pod kątem oznak wycieków zewnętrznych. 

  5. Utrzymuj śruby ściskające odpowiednio nasmarowane i w czystym stanie. 

  6. Wykorzystuj narzędzia do monitorowania stanu wymiennika, aby uniknąc jego otwierania dla celów kontrolnych. 

  7. Stosuj mycie w systemie CIP, aby uniknąć otwierania wymiennika do czyszczenia. 

  8. Zawsze utrzymuj wymienniki, które nie pracują w stanie czystym i suchym. Wymienniki po wyłączeniu z ruchu wypłucz czystą wodą i odwodnij całkowicie. 

  9. Chroń wymiennik przed zalewaniem zewnętrznym i deszczem. Unikaj wystawiania go na działanie promieni ultrafioletowych i ozonu, produkowanych przez urządzenia elektryczne. 

  10. Stosuj tylko oryginalne części zamienne Alfa Laval. Uzyskasz gwarantowaną wydajność, niezawodność działania i długi cykl życia urządzenia. Utrzymuj zapas podstawowych części na magazynie i postępuj zgodnie z instrukcjami przechowywania. 

Jak możemy pomóc?

How can we help you?Skontaktuj się z nami i prześlij zapytanie na interesujący Ciebie temat.

Kontakt