10 wskazówek jak utrzymać spiralne wymienniki ciepła

10 wskazówek jak utrzymać spiralne wymienniki ciepła w najlepszym stanie technicznym

  1. Nigdy nie otwieraj wymiennika pozostającego pod ciśnieniem. Każda próba otwarcia którejkolwiek komory wymiennika pozostającego pod ciśnieniem może doprowadzić do uszkodzenia aparatu. Ponadto, demontaż pokryw może stanowić zagrożenie dla osób obsługujących urządzenie i/lub uszkodzić urządzenia pozostające w jego sąsiedztwie.

  2. Upewnij się, że warunki robocze (temperatura i natężenie przepływu) odpowiadają specyfikacji projektowej.

  3. Podnoś urządzenie za uchwyty do podnoszenia, a nie za króćce czy uchwyty obudowy.

  4. Podczas transportu lub dłuższych przestojów w pracy, uszczelki obudowy i/lub śruby do uchwytów mogą się poluzować. W takie sytuacji należy dokręcić śruby w sposób podany w instrukcji obsługi.

  5. Upewnij się, że wymiennik został całkowicie odpowietrzony przed uruchomieniem.

  6. Przy uruchomianiu i odłączaniu wymiennika otwieraj i zamykaj zawory w tempie takim, aby uniknąć skoków ciśnienia i uderzeń hydraulicznych.

  7. W przypadku mediów zawierających cząstki stałe wymiennik powinien pracować w warunkach zgodnych z projektowymi, co pozwoli uniknąć osadzania się zanieczyszczeń lub zatykania.

  8. Stosuj mycie w systemie CIP  lub metodę wstecznego odbicia, aby uniknąć otwierania wymiennika ciepła do czyszczenia.

  9. Uszczelka pod pokrywą musi być wymieniana po każdym otwarciu wymiennika, więc utrzymuj zapasowy zestaw uszczelek na magazynie.

  10. Po dłuższym postoju, stosowaniu mediów korozyjnych lub w przypadku ryzyka zamarzania, należy przepłukać i/lub odwodnić wymiennik ciepła.

Jak możemy pomóc?

How can we help you?Skontaktuj się z nami i prześlij zapytanie na interesujący Ciebie temat.

Kontakt