10 wskazówek jak utrzymać wysokoobrotowe wirówki

10 wskazówek jak utrzymać wysokoobrotowe wirówki w najlepszym stanie technicznym i operacyjnym

  1. Upewnij się, że do urządzenia została podłączona woda i powietrze o takiej jakości jaka jest zalecana w instrukcji.

  2. Stosuj tylko zaakceptowane marki olejów smarnych i sprawdzaj ich jakość regularnie.wirówka wysokoobrotowa.png

  3. Upewnij się, że wirówka pracuje zgodnie z rekomendowanymi parametrami projektowymi.

  4. Monitoruj nieustannie poziom wibracji i temperaturę łożysk. Sprawdzaj regularnie urządzenie pod kątem wycieków i poziomu emitowanego dźwięku.

  5. Utrzymuj przestrzeń serwisową czystą i nigdy nie odkładaj części bezpośrednio na podłogę.

  6. Przestrzegaj zalecanego harmonogramu przerw serwisowych i instrukcji dotyczących działań prewencyjnych.

  7. Zawsze dokładnie wyczyść części przed ponownym ich montażem.

  8. Stosuj tylko narzędzia przeznaczone do serwisu i konserwacji dostarczone przez Alfa Laval. Przechowuj je w miejscu czystym, suchym i bezpiecznym.

  9. Stosuj oryginalne części zamienne, co pozwoli uzyskać gwarantowaną wydajność, niezawodność i określoną żywotność urządzenia.

  10. Utrzymuj na magazynie zestaw kluczowych części, takich jak oleje, zestawy serwisowe do napraw głównych i pośrednich. Przestrzegaj instrukcji magazynowania, aby uniknąć ich zniszczenia i korozji.

Jak możemy pomóc?

How can we help you?Skontaktuj się z nami i prześlij zapytanie na interesujący Ciebie temat.

Kontakt