10 wskazówek jak utrzymać zawory

10 wskazówek jak utrzymać zawory Alfa Laval w najlepszym stanie technicznym i operacyjnym

  1. Przeprowadzaj regularnie czynności serwisowe, aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie technicznym i ruchowym. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest wdrożenie programu działań imagek8l4.pngprewencyjnych, rekomendowanego przez Alfa Laval, który pozwoli przedłużyć cykl eksploatacji zaworów.

  2. Używaj powietrza o optymalnej czystości (unikaj kurzu, wody czy oleju) w przewodach powietrznych, aby wydłużać żywotność i cykle pracy pomiędzy przerwami serwisowymi.

  3. Zawory wykorzystuj tylko w takim zakresie temperatur, jak zostało to określone w instrukcji obsługi.

  4. Przestrzegaj zaleceń technicznych podczas instalacji, działania i konserwacji.

  5. Sprawdzaj regularnie zawory pod kątem wycieku, aby upewnić się, że procesy przebiegają prawidłowo.

  6. Monitoruj procesy mycia, gdyż środki chemiczne mogą, w dłuższym okresie czasu, wpływać na jakość uszczelnienia.

  7. Aby uzyskać najdłuższą żywotność uszczelek gumowych, dobierz odpowiednie uszczelnienie do danego zadania.

  8. Stosuj tylko oryginalne części zamienne Alfa Laval, gdyż zapewniają one niezawodność i najwyższą jakość działania.

  9. W przypadku części mających kontakt z produktem, stosuj smar Paraliq GTE 703 lub podobny, co ułatwi użytkowanie zaworów.

  10. Zawsze utrzymuj zapas gumowych uszczelek na magazynie, aby zminimalizować okresy nieprzewidzianych przestojów.

Jak możemy pomóc?

How can we help you?Skontaktuj się z nami i prześlij zapytanie na interesujący Ciebie temat.

Kontakt