10 wskazówek jak utrzymać pompy wirowe LKH

10 wskazówek jak utrzymać wirowe pompy Alfa Laval LKH w najlepszym stanie techniczym i operacyjnym.

  1. Przeprowadzaj regularnie czynności serwisowe, aby utrzymać urządzenie w optymalnym stanie technicznym i ruchowym.

  2. Dokonuj regularnie wizualnych inspekcji, aby wykryć na czas konieczność wykonania określonych prac serwisowych.pompa wirowkowa LKH.png

  3. Zaplanuj wykonanie czynności prewencyjnych co 12 miesięcy, aby uniknąć niezaplanowanych przestojów i maksymalnie wydłużyć czas pracy urządzenia.

  4. Sprawdzaj regularnie, czy pompa Alfa Laval LKH pracuje zgodnie z projektowanymi parametrami roboczymi.

  5. Obserwuj parametry techniczne podczas instalacji, działania i konserwacji. Zwróć szczególną uwagę na 'ostrzeżenia' zawarte w dokumentacji.

  6. Upewnij się, że zasilanie wody jest prawidłowe przy uszczelnieniu mechnicznym spłukiwanym. Praca na sucho może prowadzić do uszkodzenia uszczelnienia, a nawet pompy.

  7. Zawsze dobrze wypłucz pompę, po użyciu środków chemicznych.

  8. W przypadku zmiany parametrów pracy (np. wydajności, ciśnienia, nowego medium), sprawdź w programie CAS lub w firmie Alfa Laval, czy dla zmienionych parametrów, wykorzystywana pompa jest optymalnym rozwiązaniem.

  9. Utrzymuj na magazynie zestaw serwisowy Alfa Laval, aby zminimalizować okresy nieprzewidzianych przestojów.

  10. Zapoznaj się z dostępnymi filmami instruktażowymi, w których zostały zaprezentowane zasady przeprowadzania prostych prac serwisowych.

Jak możemy pomóc?

How can we help you?Skontaktuj się z nami i prześlij zapytanie na interesujący Ciebie temat.

Kontakt