10 wskazówek jak utrzymać mieszadła

10 wskazówek jak utrzymać mieszadła Alfa Laval dla zbiorników w najlepszym stanie technicznym i operacyjnym

  1. Przeprowadzaj regularnie czynności serwisowe, podczas zaplanowanych przerw serwisowych, co pozwoli utrzymać urządzenie w optymalnym stanie technicznym i ruchowym.

  2. Realizuj program działań prewencyjnych, rekomendowanych przez Alfa Laval, co pozwoli przedłużyć cykl eksploatacji urządzeń myjących do zbiorników.mieszadło.jpg

  3. Program działań prewencyjnych Alfa Laval jest zalecany dla urządzeń pracujących w standardowych warunkach. Jeśli urządzenie pracuje w ciężkich warunkach, działania serwisowe powinny być wykonywane częściej.

  4. Montaż i demontaż urządzeń myjących do zbiorników Alfa Laval należy przeprowadzać zawsze zgodnie z wytycznymi Alfa Laval.

  5. Przed montażem zalecane jest umycie komponentów, aby wyeliminować dodatkowe tarcie na częściach współpracujących ze sobą mechanicznie.

  6. Stosuj tylko środki myjące wymienione w instrukcji obsługi

  7. Urządzenia myjące do zbiorników wykorzystuj tylko w takim zakresie warunków roboczych, jaki został określony w instrukcji obsługi. Tylko wtedy zapewnisz prawidłowe działanie urządzeń.

  8. Po pracy, spłucz urządzenia myjące świeżą wodą. Nie wolno pozwolić, aby środki chemiczne pozostały w urządzeniu.

  9. Utrzymuj w magazynie zestaw serwisowy Alfa Laval, aby zminimalizować okresy nieprzewidzianych przestojów.

  10. Po przeprowadzonych czynnościach zawsze wyełniaj kartę serwisową Alfa Laval, co pozwoli na dokładne udokumentowanie prac serwisowych.

Jak możemy pomóc?

How can we help you?Skontaktuj się z nami i prześlij zapytanie na interesujący Ciebie temat.

Kontakt