DM

Alfa Laval DM jest jednoprzejściowym suchym parownikiem rozprężnym przeznaczonym do komercyjnych i przemysłowych instalacji chłodniczych o średnich temperaturach parowania w zakresie -10 ÷ -20°C. DM jest zoptymalizowany dla czynników chłodniczych R134a i R407F przy średnich ciśnieniach (21,5 barg). Zakres wydajności 100 - 800 kW. Dostępne są dopuszczenia PED/CE, ASME, EAC, SELO, DNV i inne najważniejsze dopuszczenia morskie. Alfa Laval DM zastępuje linię produktów Alfa Laval Dryplus-3 w zakresie

refrigeration cooling

Model DM Alfa Laval jest sucho rozprężnym parownikiem płaszczowo-rurowym przeznaczonym do zastosowań w chłodnictwie średniotemperaturowym. Konstrukcja DM jest zoptymalizowana pod kątem czynników chłodniczych R407F i R134a, ale może być również stosowana z R404A i R507.

Zastosowanie

Parownik Alfa Laval DM został opracowany dla komercyjnych i przemysłowych zastosowań chłodniczych w średnich temperaturach (-2°C do + 4°C), do chłodzenia magazynów żywności w supermarketach lub do chłodzenia procesów przemysłowych. Te zastosowania wymagają zazwyczaj temperatur parowania w zakresie -10 do -20°C, w zależności od wydajności systemu i nośników ciepła, takich jak glikole propylenowe i etylenowe.

Technologia

Konstrukcja parownika Alfa Laval DM jest zoptymalizowana pod kątem czynników chłodniczych R407F i R134a, ale może być również stosowana z czynnikami R404A i R507. Dzięki innowacyjnej konstrukcji jednoprzepływowej, przeciwprądowej, seria parowników płaszczowo-rurowych DM Alfa Laval gwarantuje maksymalną efektywność, niskie koszty i nowy poziom konkurencyjności.

Właściwości

 • Nowa konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem czynników chłodniczych R134a i R407F, aby spełnić przyszłe regulacje UE, które wycofają czynniki chłodnicze takie jak R404A i R507 w 2017 roku (GWP > 2500).
 • Bardzo dobra wydajność cieplna została osiągnięta dzięki opatentowanemu i dedykowanemu systemowi dystrybucji oraz nowym przegrodom, które minimalizują obejście skorupy.
 • Bardzo wydajna jednoprzebiegowa, przeciwprądowa konstrukcja zapewnia najlepszą możliwą wydajność. Ponadto, rury wymiennika z wewnętrznym rowkowaniem maksymalizują współczynnik wymiany ciepła i ograniczają negatywny wpływ spadku ciśnienia.
 • Przy wymiarowaniu termicznym parownika DM nie jest wymagany margines bezpieczeństwa, co jest ogólnie zalecane dla innych parowników (Dryplus-3 i Dryplus-E) w wytycznych Alfa Laval smarTube.

 Alfa Laval DM - suchy parownik rozprężny - dostawa i serwis

Parownik Alfa Laval DM jest dostępny w kilku różnych modelach o wydajności do 1.000 kW (średnia temperatura).

Bitzer

Korzyści

 • Kompaktowa konstrukcja w porównaniu z innymi produktami na rynku
 • Gwarancja skuteczności działania dzięki testom laboratoryjnym Alfa Laval
 • Niski wpływ na środowisko: Emisja CO2 -52% w stosunku do produktów równoważnych na rynku
 • Możliwość konfiguracji online: skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Alfa Laval, aby uzyskać login

Możliwości

 • ASME, EAC, SELO, DNV i inne główne dopuszczenia morskie dostępne na życzenie
 • Stopy montażowe
 • Kołnierze Vic-Flanges
 • Izolacja

Zasada działania

Konstrukcja

Parownik Alfa Laval DM z suchym rozprężaniem składa się z płaszcza (zbiornika ciśnieniowego) zawierającego jednoprzepływowy prosty pakiet rur z wewnętrznymi rurami żebrowanymi. Ten nowy projekt, opracowany dla zastosowań w chłodnictwie średniotemperaturowym, jest zoptymalizowany pod kątem czynników chłodniczych R134a i R407F.

Zasada działania

Suchy parownik Alfa Laval DM wykorzystuje dobrze znaną zasadę płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła, aby osiągnąć pożądany efekt. Ciecz pierwotna, czyli czynnik chłodniczy, przepływa przez rurki, podczas gdy ciecz wtórna (zazwyczaj woda lub solanka niezamarzająca) przepływa nad rurkami (przez płaszcz), aby doprowadzić do wymiany ciepła z jednej cieczy do drugiej.

Dwufazowy czynnik chłodniczy przepływa przez zawór rozprężny do parownika. Następnie kontynuuje przepływ wewnątrz rurek i odparowuje, absorbując ciepło z otaczającego go płynu wtórnego, który jest schładzany przez tę utratę ciepła.

Aby uzyskać jak najbardziej efektywne chłodzenie, czynnik chłodniczy jest przegrzewany w końcowej części biegu rur, dzięki czemu dociera do sprężarki w postaci pary. Specjalnie zaprojektowane przegrody po stronie płaszcza dodatkowo zwiększają efektywność wymiany ciepła.