AXP AN

Typoszereg AlfaNova X-treme jest dedykowany do pracy przy wysokim ciśnieniu i w zastosowaniach, gdzie wymagane jest wykonanie w 100% ze stali kwasoodpornej. Będą to wysokociśnieniowe systemy amoniakalne lub chłodzenie sprężarek.

AXP 640x360

Zakres wydajności od 10 do 150 kW, ciśnienie maksymalne według normy PED wynosi 110 bar przy 150°C a według normy UL 1595 psi przy 302° F. Wymienniki AlfaNova X-treme są doskonałym rozwiązaniem do procesów odzysku ciepła, chłodzenia gazu, skraplania, dochładzania oraz podgrzewania gazu.

Zastosowanie

  • Amoniak jako czynnik chłodniczy - Desuper heater, skraplacz wysokociśnieniowy, chłodnica oleju
  • Chlodzenie sprężarek
  • CO₂ jako czynnik chłodniczy - skraplacz w układach podkrytycznych, podgrzewania gazu oraz parownik
  • Chłodzenie silników - systemy wysokociśnieniowe

AlfaNova X-treme jest dedykowana do zastosowań z czynnikamiem chłodniczym takim jak: R744/CO₂ w obiegach podkrytycznych i nadkrytycznych, wysokoćiśnieniowych aplikacjach, gdzie wymagane jest wykonanie urządzeń w 100% ze stali kwasoodpornej.

Korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja obniża koszty instalacyjne (wymagana jest niewielka przestrzeń montażowa)
  • Wysoka odpornośc na korozję
  • Zmniejszone wymagania konserwacyjne ze względu na brak uszczelek
  • Niska objętość czynnika w wymienniku
  • Pracuje z agresywnymi mediami i zapewnia niski koszt użytowania nawet w warunkach wysokich temperatur
  • Zakres temperatur od –196°C do 550°C  

Zasada działania

Wykonanie

Alfa Laval AlfaNova składa się z pakietu płyt ze stali kwasoodpornej, umieszczonego między płytami zewnętrznymi: czołową i tylną. Płyty wymieniające ciepło są połączone w technologii dyfuzyjnego łączenia płyt, tzw. AlfaFusion, opatentowanej przez Alfa Laval.

Budowa

Płyty są połączone ze sobą wzdłuż krawędzi płyt oraz we wszystkich punktach, w których się stykają. Ilość punktów styku zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną wymiennika oraz właściwą dystrybucję ciepła. Ze względu na to, że wszystkie części są wykonane z tego samego materiału, wymiana ciepła odbywa się w efektywny sposób, wymiennik jest odporny na nagłe zmiany parametrów a także posiada wysoką odporność mechaniczną w każdym miejscu zgrzewu. 

Wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma mediami o różnych temperaturach, które przepływają przez przestrzenie między cienkimi płytami ze stali kwasoodpornej oraz otworami umieszczone w narożnikach płyt. Czynniki te przepływają w przeciwprądzie kanałami utworzonymi przez sąsiadujące ze sobą płyty. Wymienniki są połączone wzdłuż krawędzi płyt oraz we wszystkich punktach, w których stykają się płyty. Taka konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną wymiennika.

Przepływ w przeciwprądzie umożliwia efektywną wymianę ciepła pomiędzy mediami o bardzo niewielkiej różnicy temperatur, co skutkuje znaczną oszczędnością w kosztach energii.