ten top tips | Alfa Laval

10 najważniejszych wskazówek, jak utrzymać spiralny wymiennik ciepła w doskonałym stanie.

1

Nigdy nie otwieraj urządzenia, jeśli jeden lub oba kanały są pod ciśnieniem. Próba wykonania tej czynności może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia i jego otoczenia.

Closeup of an Alfa Laval welded spiral heat exchanger

2

Podnieść urządzenie za uchwyty do podnoszenia, a nie za przyłącza lub uchwyty pokrywy.

Two hanging chain clips

3

Otwierać i zamykać zawory powoli, aby uniknąć uderzeń wodnych uderzeń wodnych spowodowanych wzrostem ciśnienia podczas rozruchu i wyłączenia

An installed Alfa Laval welded spiral heat exchanger

4

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest właściwie odpowietrzone. Sugerujemy kontakt z Alfa Laval w celu przeszkolenia operatorów dla optymalnego i niezawodnego działania.

Close up of two blue Alfa Laval welded spiral heat exchangers

5

Proaktywne monitorowanie wydajności wymiennika ciepła i spadku ciśnienia w celu lepiej zaplanować czyszczenie i konserwację. Pozwoli to na dalszą poprawę trwałości systemu. Alfa Laval może pomóc Ci w przeprowadzeniu oceny wydajności, która określi optymalne okresy pomiędzy czyszczeniami dla konkretnych warunków.

Manometer

6

Należy zawsze pracować zgodnie z zaprojektowaną wydajnością, aby uniknąć zagęszczania lub zatykania przez ciecze zawierające cząstki stałe.

man seen from behind sitting in front of computer

7

Należy stosować metodę czyszczenia zoptymalizowaną dla danego wymiennika ciepła. Dzięki czyszczeniu na miejscu (CIP) lub płukaniu wstecznemu, można uniknąć otwierania urządzenia. Eksperci serwisowi Alfa Laval mogą pomóc w określeniu i wdrożeniu najlepszych dla Ciebie metod czyszczenia.

Man cleaning Alfa Laval welded spiral heat exchangers

8

Wymieniać uszczelki pokrywy po każdym otwarciu pokrywy. Alfa Laval zaleca przechowywanie w magazynie zestawu oryginalnych części zamiennych zaprojektowanych dla danego urządzenia, aby zawsze być gotowym do przeprowadzenia konserwacji.

Alfa Laval welded spiral heat exchanger maintenance

9

Podczas transportu lub dłuższych okresów przestoju urządzenie należy dokręcić zgodnie z instrukcją montażu. Jeśli nie zostanie to wykonane prawidłowo, uszczelki pokrywy i/lub śruby hakowe mogą się poluzować.

Closeup of a blue Alfa Laval welded spiral heat exchanger

10

Przepłukać i/lub opróżnić wymiennik ciepła w przypadku długiego przestoju, przy stosowaniu żrącego płynu lub gdy istnieje ryzyko zamarznięcia.

Man infront of three installed Alfa Laval welded spiral heat exchangers