DuroShell

Płytowo-płaszczowy wymiennik ciepła Alfa Laval DuroShell przeznaczony do pracy z korozyjnymi mediami w wymagających i zmiennych warunkach pracy oraz przy wysokim ciśnieniu i w wysokiej temperaturze. Innowacyjna konstrukcja, pozwalająca zoptymalizować wydajność procesu, przenosi koncepcję płytowo-płaszczowego wymiennika na nowy poziom.

Wymienniki ciepła Alfa Laval DuroShell, dzięki innowacyjnej konstrukcji i wyjątkowej odporności na zmienne warunki pracy, mogą pracować z cieczami, gazami i mieszaninami dwufazowymi przy ciśnieniu do 100 bar i w temperaturze do 450°C, w wykonaniu według PED lub ASME. Są dobrym rozwiązaniem w przypadku agresywnych mediów.

Korzyści przy stosowaniu Alfa Laval DuroShell:

  • Trwała konstrukcja i małe wymagania serwisowe wydłużające czas działania
  • Wysoka sprawność cieplna oznacza możliwość maksymalnego odzysku ciepła, co zmniejsza ilość zużytego paliwa, koszty energii i wpływ na środowisko
  • Małe wymagania odnośnie przestrzeni montażowej i lmały ciężar pozwalają ograniczyć koszty instalacyjne, operacyjne i serwisowe
  • Bezuszczelkowa konstrukcja eliminuje ryzyko wycieku ·Łatwa instalacja i obsługa dzięki możliwości konfiguracji jedno- lub wielobiegowej

Cechy Alfa Laval DuroShell:

  • Opatentowany kształt wytłoczeń płyt (roller coaster) zapewia niezwykle wysoką sprawność cieplną
  • Unikatowy kształt płyt pozwala na wielobiegową konfigurację wymiennika ·Całkowicie spawana konstrukcja pozwala na pracę przy wysokim ciśnieniu roboczym i podwyższa odporność na zmęczenie
  • Solidna konstrukcja i minimalne wymagania serwisowe zapewniają wydłużony czas pracy
  • Kanały rurowe przechodzące wzdłuż pakietu płyt redukują naprężenia wewnątrz pakietu

Zasada działania

Rewolucyjna technologia

Bazując na przełomowej technologii DuroCore, wymiennik ciepła Alfa Laval DuroShell jest wyposażony w płyty z opatentowanym wytłoczeniem płyt typu "roller coaster", dzięki czemu osiąga wyjątkowo wysoką sprawność wymiany ciepła i wysoką turbulencję przepływu. 

Sercem wymiennika ciepła Alfa Laval DuroShell jest pakiet zespawanych laserowo płyt, zabudowany w cylindrycznym płaszczu. Konstrukcja pakietu płyt umożliwa zastosowanie wielu biegów. Kanały rurowe przechodzące wzdłuż całego pakietu płyt zapewniają optymalną dystrybucję mediów na całej powierzchni wymiany ciepła. Umiejscowienie kanałów rurowych wewnątrz pakietu płyt dodatkowo wzmacnia wymiennik.

Spawy spełniające najwyższe wyzwania

Spawanie laserowe płyt zapewnia najlepszą jakość spoin przy jednoczesnym ograniczeniu przegrzewania miejsc wokół spawu. Taki sposob łączenia zmniejsza naprężenia i podwyższa odporność na zmęczenie materiałowe. W spawanych wymiennikach ciepła Alfa Laval wykorzystuje sprawdzoną w tysiącach instalacji na całym świecie technologię spawania laserowego.

Wytrzymała konstrukcja

Alfa Laval DuroShell jest zaprojektowana do pracy przy zmiennym ciśnieniu i temperaturze, np: w procesach szarżowych. Opatentowana konstrukcja DuroShell, w tym nowy kształt płyt i nowy rodzaj wytłoczeń, jest odporna na zmęczenie mechaniczne i cieplne, dzięki możliwości rozszerzania i kurczenia płyt we wszystkich kierunkach. Odróżnia to Alfa Laval DuroShell od tradycyjnych wymienników płaszczowo-płytowych, w których płyty mogą rozszerzać i kurczyć się tylko w jednym kierunku.

Zoptymalizowany przepływ

Alfa Laval DuroShell jest zaprojektowany do pracy z dwoma mediami, po jednym od strony płytowej i płaszcza, przy ciśnieniu do 100 bar. W konfiguracji jednobiegowej występuje przepływ krzyżowy, zaś w wielobiegowej przepływ przeciwprądowy. Ponieważ króćce po stronie płaszcza są niezależne od króćców po stronie płytowej, wymiennik można stosować przy  przepływach asymetrycznych.

Małe wymagania serwisowe

Burzliwy przepływ mediów, dzięki unikatowemu kształtowi wytłoczeń płyt w Alfa Laval DuroShell, zmniejsza ryzyko blokowania wymiennika osadami. DuroShell można łatwo wyczyścić za pomocą przepłukiwania lub trawienia chemicznego.