Integrity Testing herobanner 1920 480

Testowanie integralności

Konserwacja profilaktyczna uszczelkowych płytowych wymienników ciepła

Proaktywne podejście do bezpieczeństwa i czasu pracy

Uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła charaktaryzują się długą żywotnością, ale jak wszystkie urządzenia wymagają odpowiedniej konserwacji. Testy Integralności Alfa Laval mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów, takich jak pęknięcia lub nieszczelności, dzięki czemu można na czas podjąć niezbędne działania i uniknąć nieoczekiwanych awarii. Zatem dzięki tym testom można zaplanować konserwację płytowych wymienników ciepła i zapewnić bezpieczeństwo produktu.

integrity test detector 640x360

Czym jest testowanie integralności?

Alfa Laval Integrity Testing został zaprojektowany specjalnie dla uszczelkowych płytowych wymienników ciepła. Pomaga on lepiej poznać stan płyt i uszczelek. Dzięki tej wiedzy możesz zaplanować prace serwisowe i konserwacyjne swoich płytowych wymienników ciepła, zachować kontrolę nad procesem produkcji i zapewnić bezpieczeństwo produktu. Proaktywne podejście daje Ci pewność co do niezawodności Twoich urządzeń.

plate heat exchangers maintenance_640x360.png

Integrity Test image_640x360.png

Jak działa Test Integralności?

Nasze testy integralności oferują niezrównaną dokładność i bezpieczeństwo. Nietoksyczna, niepalna mieszanina wodoru i azotu jest przepompowywana przez uszczelkowy płytowy wymiennik ciepła, ujawniając wszelkie mikroskopijne pęknięcia, korozję lub zmęczenie materiału. Nasze precyzyjne czujniki wychwytują każdy wypływ gazu i mogą nawet zidentyfikować rodzaj wady - mikropęknięcia, korozję, uszkodzenie uszczelki i inne. Test może trwać zaledwie 15 minut na każdą sekcję.

Metoda badania integralności

Podczas projektowania naszego testu integralności wybraliśmy metodologię, która zapewnia dokładność, bezpieczeństwo, szybkość i zrównoważony rozwój.

Dokładność

Mieszanka wodoru z azotem jest idealną substancją do badania stanu uszczelnionych płytowych wymienników ciepła, ponieważ szybko się rozprzestrzenia i całkowicie ujawnia wady mniejsze niż ciecz może przeniknąć wszędzie wewnątrz urządzenia. Ponieważ mieszanina wodoru i azotu szybko rozprzestrzenia się po użyciu i ma bardzo niską zawartość ppm w atmosferze, ma mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych wyników dodatnich niż inne gazy znacznikowe, takie jak hel. Nasz zautomatyzowany system detekcji minimalizuje ryzyko błędu użytkownika.

Bezpieczeństwo

Nasza mieszanka wodorowa jest niepalna (klasyfikacja ISO 10156), nietoksyczna i nie uszkadza płyt i uszczelek. Jest ona dopuszczona do stosowania w przemyśle spożywczym i nie zanieczyszcza Państwa urządzeń.

Szybkość

Testowanie uszczelkowych wymienników ciepła jest szybkie i wygodne, ponieważ nie wymaga otwierania pakietów płyt. Po prostu podłączamy pompy gazowe do opróżnianego urządzenia, a wyniki są widoczne po 15 minutach. Nie wymaga on czyszczenia ani żadnych innych procedur po testach i może być stosowany nawet w przypadku trudnodostępnych urządzeń.

Zrównoważony rozwój

W przeciwieństwie do helu, który jest rzadkim i nieodnawialnym zasobem naturalnym, wodór i azot są trwałymi, niewyczerpanymi zasobami, które mogą być wykorzystywane bez szkodliwych skutków dla środowiska.

Integrity Test leak detection mode_640x360.png

 

Integrity Test leak detection_640x360_.png

Eksperyment na balonie testowym integralności

W przemyśle spożywczym i napojów bezpieczeństwo jest najważniejsze. W Alfa Laval wierzymy, że proaktywność jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpiecznej produkcji i dlatego oferujemy test integralności wymienników ciepła. Ten film ilustruje nasze podejście.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak działa testowanie integralności wymiennika.

Dzięki temu testowi nasi eksperci mogą wykryć pęknięcia w płytach Państwa urządzenia i ocenić ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego mediów. Jak to działa? Obejrzyjcie tę animację wyjaśniającą.