AC

Alfa Laval AC to płytowe lutowane wymienniki ciepła, które zapewniają efektywną wymianę ciepła w kompaktowej obudowie. Wymienniki ciepła Alfa Laval AC są zoptymalizowane do pracy w systemach chłodniczych i układach klimatyzacyjnych, agregatach chłodniczych oraz pompach ciepła. Zakres wydajności: 1 do 1200 kW.

al bhe ac right

Płytowe lutowane wymienniki ciepła są powszechnie stosowane w instalacjach chłodniczych. Zwykle są one używane do wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym (medium po stronie pierwotnej) lub wodą/glikolem po stronie wtórnej.

Wymiennik ciepła Alfa Laval AC jest głównie stosowany jako: 

  • Parownik w układzie z zaworem rozprężnym do chłodzenia wody
  • Skraplacz do odprowadzania lub odzyskiwania ciepła do podgrzewu wody
  • Ekonomizer do dochładzania ciekłego czynnika chłodniczego i przegrzewania czynnika gazowego

Wymienniki ciepła mogą być również wykorzystywane jako:

    • Dochładzacze do chłodzenia ciekłego czynnika chłodniczego wodą
    • Wymienniki pośrednie cyklu absorpcyjnym do wstępnego ogrzewania roztworu rozcieńczonego lub wstępnego chłodzenia roztworu stężonego

 

Wyszukaj wymiennik

Dobierz odpowiedni wymiennik ciepła w szybki i intuicyjny sposób

Product Guide 640x360

Zasada działania

 AC Series

W płytowych lutowanych wymiennikach ciepła stosowanych w zastosowaniach HVAC zwykle wykorzystywany jest przepływ równoległy do uzyskania najbardziej wydajnej wymiany ciepła. W wymiennikach jednobiegowych, wszystkie połączenia są umieszczone na płycie czołowej wymiennika, co upraszcza instalację.

Zasada działania parownika

W przypadku gdy wymiennik ciepła ma pracować w funkcji parownika, dwa media przepływają naprzemiennie przez kanały, uformowane pomiędzy płytami, zawsze w przeciwnych kierunkach (przepływ przeciwprądowy).

Dwufazowy czynnik chłodniczy (para + ciecz) wprowadzany jest dolnym, lewym króćcem. Jakość pary zależy od warunków pracy instalacji.

Układy z zaworem rozprężnym

Wewnątrz kanałów następuje odparowanie cieczy czynnika chłodniczego, który następnie zostaje przegrzany o kilka stopni Celcjusza. Na schemacie parownika, jasno- i ciemnoniebieskie strzałki wskazują wejście i wyjście czynnika chłodniczego. 

Woda (glikol), która ma być schładzana, przepływa przeciwprądowo w sąsiednim kanale. Jasno- i ciemnoczerwone strzałki wskazują wejście i wyjście wody (glikolu).

Zasada działania skraplacza

Czynnik chłodniczy wpływa do wymiennika górnym, lewym króćcem w postaci gorącego gazu i zaczyna się skraplać na powierzchni płyt aż do pełnego skroplenia, a następnie jest nieznacznie przechładzany. Na schemacie skraplacza, jasno- i ciemnoniebieskie strzałki wskazują wejście i wyjście glikolu. Czynnik chłodniczy płynie w przeciwprądzie w sąsiednim kanale i jest schładzany. Jasno- i ciemnoczerwone strzałki wskazują wejście i wyjście czynnika chłodniczego.