Rozwiązania procesowe

Przetwarzanie olejów roślinnych

Rozwiązania dla spalin z silników okrętowych

Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

Systemy balastowe

Układy chłodzenia

Formularz zapytania do Alfa Laval w

Proszę wybrać kraj

Stacje mieszkaniowe

Typoszereg małych, gotowych do podłączenia stacji mieszkaniowych zapewnia zasilanie w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (co) i przygotowania ciepłej wody (cw) w domach jednorodzinnych, szeregowych i apartamentach, które są podłączone do sieci ciepłowniczej lub do lokalnego źródła ciepła. Dostosowane do podłączenia z siecią ciepłowniczą lub lokalnym źródłem ciepła, z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła. Wydajność do 60 kW.

micro_stc_right__320x180.png
  • Urządzenia i rozwiązania
  • Przemysły
  • Usługi serwisowe
Wszystko HVAC
Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Stacje mieszkaniowe