Stacje mieszkaniowe

Typoszereg małych, gotowych do podłączenia stacji mieszkaniowych zapewnia zasilanie w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (co) i przygotowania ciepłej wody (cw) w domach jednorodzinnych, szeregowych i apartamentach, które są podłączone do sieci ciepłowniczej lub do lokalnego źródła ciepła. Dostosowane do podłączenia z siecią ciepłowniczą lub lokalnym źródłem ciepła, z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła. Wydajność do 60 kW.

micro_stc_right__320x180_Wifi.png
Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Stacje mieszkaniowe

Wybierz kategorię zapytania