Zawory zabezpieczające

Zawory bezpieczeństwa są stosowane do ochrony zbiorników i rurociągów przed nadmiernym ciśnieniem lub próżnią. Chronią przed implozją, która może być spowodowana wieloma czynnikami, np: próżnią powstałą w momencie spłukiwania zimnym medium po myciu gorącym medium; absorbcją ługu w zbiorniku z CO2; blokowaniem dostaw gazu podczas opróżniania.

safety_valves_640x360.png
Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Zawory zabezpieczające

Wybierz kategorię zapytania