Zawory motylowe

Zawory motylowe są dość prostymi zaworami odcinającymi, które charakteryzują się znaczną powierzchnią poprzeczną dla przepływu i niskim spadkiem ciśnienia. Są one optymalnym rozwiązaniem w nowoczesnych instalacjach produkcyjnych, idealnym do stosowania z cieczami o niskiej i średniej lepkości.

butterfly_valves_640x360.png
Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Zawory motylowe

Wybierz kategorię zapytania