Zawory kulowe

Zawory kulowe zostały tak skonstruowane, aby zapewnić pełną przelotowość rurociągu. W ten sposób produkt przepływa przez zawór bez oporów, a spadek ciśnienia jest minimalny. Konstrukcja ta pozwala na mycie i odzysk produktu poprzez pigowanie instalacji, jak również czyni zawór idealnym do lepkich cieczy i cieczy z cząstkami stałymi. Zawory kulowe do procesów higienicznych noszą nazwę Alfa Laval SBV i Alfa Laval Tri-Clover®.

ball_valves_640x360.png
Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Zawory kulowe

Wybierz kategorię zapytania