Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa Alfa Laval zabezpieczają urządzenia, środowisko oraz chronią personel obsługujący przed nadmiernym wzrostom ciśnienia w instalacji.

safety valve 640x360

Zabezpieczanie przed wzrostem nadmiernego ciśnienia

Ciśnienie wewnątrz zbiorników i instalacji może wzrastać ze względu na zablokowanie wypływu, rozszerzalność cieplną, reakcje chemiczne, lub kombinację tych czynników. Zawór bezpieczeństwa ma za zadanie zapobiegać niedopuszczalnym wzrostom ciśnienia cieczy w zbiornikach, naczyniach i instalacji. Wysokiej jakości zawór jest bardzo ważnym komponentem w hignienicznych instalacjach produkcyjnych jako ostatni i najbardziej istotny element zabezpieczający przed wypadkami.

Najlepsze dopasowanie

W zależności od przyczyn nadciśnienia, różne wielkości masy lub objętości przepływu należy uwolnić z instalacji. Ze względu na różne natężenie przepływu, niezbędne jest doskonale dopasowanie zaworu. Zawory bezpieczeństwa są dostępne w rozmiarach DN25 do DN100 ze sprężynowo ustawianym zakresem ciśnienia od 0,2 do 12 bar.  

Niezawodna ochrona

Zawór jest fabrycznie skonfigurowany na żądane ciśnienie, które jest wyższe od ciśnienia roboczego. Siła ściśniętej sprężyny, która utrzymuje zawór w stanie zamkniętym poniżej ustawionego ciśnienia wymusza otwarcie zaworu, kiedy ciśnienie narasta na dopływie tego zaworu. Ponieważ narastające ciśnienie przeważa siłę sprężyny, zawór otwiera się, uwalnia ciśnienie i w końcu zamyka zawór przywracając ciśnienie do stanu normalnego.

Zasada działania