LKB zawór motylowy

Zawory motylowe są dość prostymi zaworami odcinającymi, które charakteryzują się dużą powierzchnią poprzeczną dla przepływu i niskim spadkiem ciśnienia. Dzięki temu są podstawowym rozwiązaniem w nowoczesnych instalacjach produkcyjnych, idealnym do stosowania z cieczami o niskiej i średniej lepkości.

Kompletny typoszereg

Zawory motylowe Alfa Laval LKB posiadają konstrukcję modułową dostosowaną do pełnego spektrum wymagań przy ciśnieniu roboczych od pełnej próżni do 10 bar. Wszystkie zawory są zgodne z wymaganiami FDA i są przeznaczone do wykorzystania w rurociągach ze stali kwasoodpornej. 

Niezawodne działanie

Zawory motylowe Alfa Laval posiadają wysokopolerowany dysk ze stali kwasoodpornej o gładkości powierzchni Ra<0,8 μm. Konstrukcja dysku została dokładnie przetestowana. Tuleje łożysk nasunięte na wałki dysku minimalizują  tarcie metalu o metal i umożliwiając łatwy jego obrót.

Przekrój poprzeczny dla przepływu zapewnia szczególnie niskie siły ścinające, a tym samym łatwy przepływ produktów o niskiej i średniej lepkości. Dodatkowo, technologia uszczelnienia Alfa Laval zapewnia lepszą wytrzymałość termiczną, większą odporność chemiczną oraz wytrzymałość na rozciąganie, co wydłuża żywotność i poprawia niezawodność zaworu.

Sterowanie ręczne lub automatyczne

Zawory Alfa Laval LKB mogą być sterowane zdalnie za pomocą siłownika z zabudowaną na nim jednostką wskazującą lub jednostką sterującą  Alfa Laval ThinkTop lub ręcznie.  

Sterowanie ręczne: Alfa Laval zapewnia kompletny typoszereg rączek, włączając w to wielopozycyjną uchwyt zapadkowy.

Sterowanie automatyczne: Wybór różnych siłowników; specjalna konstrukcja podwójnej sprężyny zapewnia zastosowanie maksymalnego momentu obrotowego dysku zaworu do uzyskania optymalnej siły uszczelniającej. Umożliwia to łatwe integrowanie grupy zaworów w większe systemy sterowane centralnie.

Zasada działania

Wykonanie

Zawór składa się z dwóch części korpusu, dysku, tulejek wału i uszczelki. Zawór jest montowany za pomocą śrub i nakrętek. Uchwyt do zaworów ręcznych nakłada się na trzpień zaworu i mocuje wkrętem.

Zasada działania

Zawory LKB mogą być sterowane zdalnie za pomocą siłownika lub ręcznie z wykorzystaniem dźwigni (rączki).

Automatyczne sterowanie dla LKB i LKB-F

Zawór LKB jest sterowany zdalnie za pomocą sprężonego powietrza przy użyciu siłownika pneumatycznego.

Siłownik jest zaprojektowany w ten sposób, że ruch obrotowy tłoka powoduje obrót wału o 90 stopni. Moment obrotowy siłownika wzrasta kiedy dysk zaworu dotyka uszczelnienia zaworu motylowego, co zapewnia efektywne zamknięcie. Siłownik występuje w trzech standardowych pozycjach: normalnie zamknięty (NC), normalnie otwarty (NO) i powietrze/powietrze (A/A)..

Ręczne sterowanie zaworami LKB i LKB-2

Zawór sterowany ręcznie zamykany jest w pozycji otwartej lub zamkniętej przy pomocy rączki. W LKB i LKB-F, uchwyty przy zaworach DN125 i DN150 zaprojektowano do zamykania w dwóch pośrednich pozycjach, co umożliwia dopasowanie przepustowości zaworu do wymaganego przepływu.