LKB zawór motylowy

Zawory motylowe są dość prostymi zaworami odcinającymi, które charakteryzują się dużą powierzchnią poprzeczną dla przepływu i niskim spadkiem ciśnienia. Dzięki temu są podstawowym rozwiązaniem w nowoczesnych instalacjach produkcyjnych, idealnym do stosowania z cieczami o niskiej i średniej lepkości.

LKB butterfly valve with ThinkTop

Kompletny typoszereg

Zawory motylowe Alfa Laval LKB posiadają konstrukcję modułową dostosowaną do pełnego spektrum wymagań przy ciśnieniu roboczych od pełnej próżni do 10 bar. Wszystkie zawory są zgodne z wymaganiami FDA i są przeznaczone do wykorzystania w rurociągach ze stali kwasoodpornej. 

Niezawodne działanie

Zawory motylowe Alfa Laval posiadają wysokopolerowany dysk ze stali kwasoodpornej o gładkości powierzchni Ra<0,8 μm. Konstrukcja dysku została dokładnie przetestowana. Tuleje łożysk nasunięte na wałki dysku minimalizują  tarcie metalu o metal i umożliwiając łatwy jego obrót.

Przekrój poprzeczny dla przepływu zapewnia szczególnie niskie siły ścinające, a tym samym łatwy przepływ produktów o niskiej i średniej lepkości. Dodatkowo, technologia uszczelnienia Alfa Laval zapewnia lepszą wytrzymałość termiczną, większą odporność chemiczną oraz wytrzymałość na rozciąganie, co wydłuża żywotność i poprawia niezawodność zaworu.

Sterowanie ręczne lub automatyczne

Zawory Alfa Laval LKB mogą być sterowane zdalnie za pomocą siłownika z zabudowaną na nim jednostką wskazującą lub jednostką sterującą  Alfa Laval ThinkTop lub ręcznie.  

Sterowanie ręczne: Alfa Laval zapewnia kompletny typoszereg rączek, włączając w to wielopozycyjną uchwyt zapadkowy.

Sterowanie automatyczne: Wybór różnych siłowników; specjalna konstrukcja podwójnej sprężyny zapewnia zastosowanie maksymalnego momentu obrotowego dysku zaworu do uzyskania optymalnej siły uszczelniającej. Umożliwia to łatwe integrowanie grupy zaworów w większe systemy sterowane centralnie.

Zasada działania

Wykonanie

Zawór składa się z dwóch części korpusu, dysku, tulejek wału i uszczelki. Zawór jest montowany za pomocą śrub i nakrętek. Uchwyt do zaworów ręcznych nakłada się na trzpień zaworu i mocuje wkrętem.

Zasada działania

Zawory LKB mogą być sterowane zdalnie za pomocą siłownika lub ręcznie z wykorzystaniem dźwigni (rączki).

Automatyczne sterowanie dla LKB i LKB-F

Zawór LKB jest sterowany zdalnie za pomocą sprężonego powietrza przy użyciu siłownika pneumatycznego.

Siłownik jest zaprojektowany w ten sposób, że ruch obrotowy tłoka powoduje obrót wału o 90 stopni. Moment obrotowy siłownika wzrasta kiedy dysk zaworu dotyka uszczelnienia zaworu motylowego, co zapewnia efektywne zamknięcie. Siłownik występuje w trzech standardowych pozycjach: normalnie zamknięty (NC), normalnie otwarty (NO) i powietrze/powietrze (A/A)..

Ręczne sterowanie zaworami LKB i LKB-2

Zawór sterowany ręcznie zamykany jest w pozycji otwartej lub zamkniętej przy pomocy rączki. W LKB i LKB-F, uchwyty przy zaworach DN125 i DN150 zaprojektowano do zamykania w dwóch pośrednich pozycjach, co umożliwia dopasowanie przepustowości zaworu do wymaganego przepływu.