LKB-F

Specjalna wersja kołnierza zaworu motylkowego LKB sprawia, że łatwo usunąć korpus zaworu bez konieczności demontażu rurociągów. Ułatwia to znacznie prace serwisowe i wymianę uszczelnienia oraz skraca czas przestoju do minimum.

butterfly valves lkb-f left side 640x360

Kompletny typoszereg

Zawory motylowe Alfa Laval LKB posiadają konstrukcję modułową dostosowaną do pełnego spektrum wymagań przy ciśnieniu roboczych od pełnej próżni do 10 bar. Wszystkie zawory są zgodne z wymaganiami FDA i są przeznaczone  do wykorzystania w rurociągach ze stali kwasoodpornej. W zaworach z połączeniami kołnierzowymi Alfa Laval LKB-F łatwo można usunąć korpus zaworu bez demontażu rurociągu. Zawory te dostępne są w standardach wg ISO i DIN.

Niezawodne działanie

Zawory motylowe Alfa Laval posiadają wysokopolerowany dysk ze stali kwasoodpornej o gładkości powierzchni Ra<0,8 μm. Konstrukcja dysku została dokładnie przetestowana. Tuleje łożysk nasunięte na wałki dysku minimalizują  tarcie metalu o metal, umożliwiając łatwy jego obrót.

Przekrój poprzeczny dla przepływu zapewnia szczególnie niskie siły ścinające, a tym samym łatwy przepływ produktów o niskiej i średniej lepkości. Dodatkowo, technologia uszczelnienia Alfa Laval zapewnia lepszą wytrzymałość termiczną, większą odporność chemiczną oraz wytrzymałość na rozciąganie, co wydłuża żywotność i poprawia niezawodność zaworu.

Sterowanie ręczne lub automatyczne

Zawory Alfa Laval LKB-F mogą być sterowane zdalnie za pomocą siłownika z zabudowaną na nim jednostką wskazującą lub jednostką sterującą  Alfa Laval ThinkTop lub ręcznie.  

Sterowanie ręczne: Alfa Laval zapewnia kompletny typoszereg rączek, włączając w to wielopozycyjną uchwyt zapadkowy.

Sterowanie automatyczne: Wybór różnych siłowników; specjalna konstrukcja podwójnej sprężyny zapewnia zastosowanie maksymalnego momentu obrotowego dysku zaworu do uzyskania optymalnej siły uszczelniającej. Umożliwia to łatwe integrowaniegrupy zaworów w większe systemy sterowane centralnie.

Zasada działania

Wykonanie

Zawór składa się z dwóch części korpusu, dysku, tulejek wału i uszczelki. W skład zaworu LKB-F dodatkowo wchodzą dwa kołnierze i dwie uszczelki kołnierzowe. Zawór jest montowany za pomocą śrub i nakrętek. Uchwyt do zaworów ręcznych nakłada się na trzpień zaworu i mocuje wkrętem.

Zasada działania

Zawór LKB-F może być sterowany zdalnie za pomocą siłownika lub ręcznie z wykorzystaniem dźwigni (rączki).

Ręczne czy automatyczne sterowanie zaworami LKB i LKB-F

Zawór LKB jest sterowany zdalnie za pomocą sprężonego powietrza przy użyciu siłownika pneumatycznego.

Siłownik jest zaprojektowany w ten sposób, że ruch obrotowy tłoka powoduje obrót wału o 90 stopni. Moment obrotowy siłownika wzrasta kiedy dysk zaworu bliski jest pozycji zamknięcia w celu efektywnego zamknięcie. Siłownik występuje w trzech standardowych konfiguracjach: normalnie zamknięty (NC), normalnie otwarty (NO) i powietrze/powietrze (A/A) do regulacji ciągłej.

Do sterowania ręcznego dostępne są rączki (dźwignie) w różnych wykonaniach.