Unique Mixproof dennicowy

Te same podstawowe zalety co zawory unique mixproof, ale specjalnie zaprojektowane do montażu bezpośrednio na ścianie zbiornika na wlocie i wylocie. W przypadku zastosowań na wlocie i wylocie zbiornika, zawór Unique mixproof tank outlet (TO) oferuje możliwość pełnego opróżniania i zapewnia czystość na całej drodze do zbiornika bez ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.

Unique Mixproof Tank Outlet w V70 640x360

Cost effective tank outlet mixproof valve

Alfa Laval Unique Mixproof TO valves feature two independent plugs. It is the choice for hygienic installations enabling safe filling or emptying of tanks. 

Exceptional spillage-free operation

A state-of-the-art double-seat design provides long-lasting, spillage-free operation thus minimizing the risk of product contamination. The use of double lip seals provides added protection to ensure safe and hygienic operation.

Easy valve to maintain and clean

Unique mixproof valves feature a top-loaded design, making maintenance fast and easy. It also features no adjustable components, a maintenance-friendly actuator and built-in leakage detection on all seals. Unique mixproof valves meet most hygienic standards and can be supplied with the optional SpiralClean cleaning system.

You get the full benefit of using Unique mixproof valves by combining them with Alfa Laval ThinkTop and ThinkTop Basic valve sensing and control units.

Valve clusters - customized flow solutions 

We are specialists in providing pre-built valve clusters customized to meet specific, individual requirements.
Our expertise helps ensure you the most efficient flow management, using as few components as possible and dealing effectively with key issues that include thermal cycling, cleanability, drainability and flow control.
Alfa Laval valve clusters can be supplied pre-assembled and pre-tested as well as fully wired and with all the necessary pneumatic tubing, junction boxes and control panels pre-connected.
This means you can bring even complex installations online as quickly as possible, saving time and avoiding lost revenue associated with on-site troubleshooting and downtime. 

For more information, please refer to Documentation and to the Selection Guide.

For cost-effective alternatives to the Unique mixproof valve range, Alfa Laval also offers standard SMP mixproof valves. 

Zasada działania

Konstrukcja

Koncepcja zaworu Unique mixproof opiera się na szeregu komponentów bazowych, w tym korpusie zaworu, grzybie zaworu, siłowniku oraz opcjach czyszczenia i akcesoriach, które wspierają szeroki zakres zastosowań. Używając tych komponentów, można zbudować zawór Unique mixproof, aby dopasować go do dokładnych wymagań procesowych.

Aby ułatwić konserwację, zawór Unique mixproof posiada również otwory wykrywające przecieki, które z wyprzedzeniem informują o zużyciu lub uszkodzeniu statycznych o-ringów. Operatorzy mogą w każdej chwili dokonać wizualnej kontroli zaworu bez konieczności jego demontażu.Unique Mixproof exploded view w ThinkTop V70.png

Zasada działania

Zawór Unique mixproof Alfa Laval jest zaworem normalnie zamkniętym (NC), który jest sterowany z odległej lokalizacji za pomocą sprężonego powietrza.

Aby oddzielić obie ciecze, zawór posiada dwa niezależne uszczelnienia grzybowe. Przestrzeń pomiędzy tymi dwoma uszczelnieniami tworzy atmosferyczną komorę przeciekową. W rzadkich przypadkach przypadkowego wycieku produktu, produkt wpływa do komory wyciekowej i jest odprowadzany przez wylot wyciekowy.

Gdy zawór jest otwarty, komora przeciekowa jest zamknięta. Produkt może wtedy przepływać z jednej linii do drugiej bez rozlewania. Zawór może być łatwo czyszczony i zabezpieczony przed skutkami uderzeń wodnych, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami procesu i konfiguracji zaworu. (Podczas pracy zaworu nie występuje rozlew produktu).

System SpiralClean

Alfa Laval oferuje podłączany z zewnątrz system CIP "SpiralClean". System ten zapewnia higieniczną pracę w wymagających aplikacjach, gdzie czyszczenie zaworu Unique Mixproof poprzez funkcję podnoszenia i wypychania gniazda nie jest wystarczające. System SpiralClean może być dodany do czyszczenia górnego i dolnego grzyba oraz do płukania komory przeciekowej zaworu. Przy użyciu mniejszej ilości płynu czyszczącego, mediów i czasu, SpiralClean czyści dokładniej i efektywniej niż konwencjonalne, zewnętrznie podłączone urządzenia CIP.

Kolejna duża korzyść: SpiralClean umożliwia zaworowi Unique mixproof pracę w warunkach zbliżonych do aseptycznych, tworząc barierę parową dla atmosfery po podaniu pary do rur CIP.unique-mixproof-spiral-clean-640x360.png

Opcje

    • Wersja 3-A dostępna na życzenie
    • Uszczelnienia zwilżane przez produkt HNBR, NBR lub FPM
    • Części męskie lub wkładki zaciskowe zgodnie z wymaganą normą
    • Sterowanie i sygnalizacja: ThinkTop V70
    • Wskaźnik wykrywający uniesienie górnego siedziska

Usługi serwisowe 360° 

Zawory Unique mixproof Alfa Laval - wymiana uszczelek zwilżanych przez produkt

Zawory Alfa Laval Unique mixproof - wymiana uszczelnienia radialnego

Alfa Laval Unique zawory mixproof - wymiana uszczelnienia osiowego